NX 190

 
 Sørlandsekspressen
Nettbuss Express
  gjelder for tidsrommet 01.01.18-02.09.18
 

 01.01.18-02.09.18 

  
 Mandag - Fredag   Fr MaTi
OnTo
Ma   Fr MaTi
OnTo
Ma Ma Fr   Ma Fr
 Oslo Bussterminal 0600 0815 0815 0815 0900 1015 1015 1015 1015 1215 1215 1215 1415
 Filipstadveien    |    |    |    |    | 1019p 1019p    | 1019p    | 1219p    |    |
 Sjølyst 0605p 0820p 0820p 0820p 0905p 1020p 1020p 1020p 1020p 1220p 1220p 1220p 1420p
 Lysaker stasjon 0610p 0825p 0825p 0825p 0910p 1025p 1025p 1025p 1025p 1225p 1225p 1225p 1425p
 Ramstadsletta 0615p 0830p 0830p 0830p 0915p 1030p 1030p 1030p 1030p 1230p 1230p 1230p 1430p
 Drammen Bangeløkka 0640bp 0855bp 0855bp 0855bp 0940bp    |    |    |    | 1255bp 1255bp 1255bp 1455bp
 Kopstadkrysset 0705 0920 0920 0920 1005 1120 1120 1120 1120 1319 1320 1319 1519
 Kopstadkrysset 0705 0920 0920 0920 1005 1120 1120 1120 1120 1320 1320 1320 1520
 Tønsberg Sem E18 Aulerød 0715b 0930b 0930b 0930b 1015b 1130b 1130b 1130b 1130b 1329b 1330b 1329b 1529b
 Tønsberg Sem E18 Aulerød 0715b 0930b 0930b 0930b 1015b 1130b 1130b 1130b 1130b 1330b 1330b 1330b 1530b
 Fokserød 0730 0945 0945 0945 1030 1145 1145 1145 1145 1344 1345 1344 1544
 Fokserød 0730 0945 0945 0945 1030 1145 1145 1145 1145 1345 1345 1345 1545
 Ringdal E18 0737b 0952b 0952b 0952b 1037b 1152b 1152b 1152b 1152b 1352b 1352b 1352b 1552b
 Ringdal E18 0737b 0952b 0952b 0952b 1037b 1152b 1152b 1152b 1152b 1353b 1352b 1353b 1553b
 Skjelsvik terminal 0805 1020 1020 1020 1105 1220 1220 1220 1220 1419 1420 1419 1619
 Skjelsvik terminal 0805 1020 1020 1020 1105 1220 1220 1220 1220 1420 1420 1420 1620
 Rugtvedt E18 0825 1040 1040 1040 1115 1240 1240 1238 1240 1438 1440 1438 1638
 Tangen 0850 1110 1110 1110 1145 1310 1310 1308 1310 1508 1510 1508 1708
 Brokelandsheia E18 0900 1120 1120 1120 . . . 1320 1320 1318 1320 1518 1520 1518 1718
 Vinterkjær 0915 1135 1135 1135 . . . 1335 1335 1333 1335 1533 1535 1533 1733
 Songe E18 0918 1138 1138 1138 . . . 1338 1338 1336 1338 1536 1538 1536 1736
 Fiansvingen 0927 1147 1147 1147 . . . 1347 1347 1345 1347 1545 1547 1545 1745
 Dalen E18 0935 1155 1155 1155 . . . 1355 1355 1353 1355 1553 1555 1553 1753
 Harebakken bussterminal 0950 1209 1209 1209 . . . 1409 1409 1407 1409 1607 1609 1607 1807
 Harebakken bussterminal 0950 1210 1210 1210 . . . 1410 1410 . . . 1410 . . . 1610 . . . . . .
 Nedenes terminal 1000b 1220b 1220b 1220b . . . 1420b 1420b . . . 1420b . . . 1620b . . . . . .
 Øygårdsdalen 1015 1235 1235 1235 . . . 1435 1435 . . . 1435 . . . 1635 . . . . . .
 Gaupemyr bussterminal 1025 1245 1245 1245 . . . 1445 1445 . . . 1445 . . . 1645 . . . . . .
 Travparken 1042 1302b 1302 1302b . . . 1502b 1502 . . . 1502b . . . 1702b . . . . . .
 Håneskrysset E18 1045 1305 1305 1305 . . . 1505 1505 . . . 1505 . . . 1705 . . . . . .
 Bjørndalssletta 1050 1310 1310 1310 . . . 1510 1510 . . . 1510 . . . 1710 . . . . . .
 Kristiansand rutebilstasjon 1055 1315 1315 1315 . . . 1515 1515 . . . 1515 . . . 1715 . . . . . .
  
 Mandag - Fredag   Ma   Fr   Ma MaTi
OnTo
Fr Fr   Ma Fr Ma
 Oslo Bussterminal 1415 1415 1515 1615 1615 1615 1700 1700 1815 1815 1815 2015 2015
 Filipstadveien    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Sjølyst 1420p 1420p 1520p 1620p 1620p 1620p 1705p 1705p 1820p 1820p 1820p 2020p 2020p
 Lysaker stasjon 1425p 1425p 1525p 1625p 1625p 1625p 1710p 1710p 1825p 1825p 1825p 2025p 2025p
 Ramstadsletta 1430p 1430p 1530p 1630p 1630p 1630p 1715p 1715p 1830p 1830p 1830p 2030p 2030p
 Drammen Bangeløkka 1455bp 1455bp    | 1655bp 1655bp 1655bp 1740bp 1740bp 1855bp 1855bp 1855bp 2055bp 2055bp
 Kopstadkrysset 1520 1519 1615 1719 1720 1719 1805 1805 1919 1920 1919 2120 2120
 Kopstadkrysset 1520 1520 1615 1720 1720 1720 1805 1805 1920 1920 1920 2120 2120
 Tønsberg Sem E18 Aulerød 1530b 1529b 1625b 1729b 1730b 1729b 1815b 1815b 1929b 1930b 1929b 2130b 2130b
 Tønsberg Sem E18 Aulerød 1530b 1530b 1625b 1730b 1730b 1730b 1815b 1815b 1930b 1930b 1930b 2130b 2130b
 Fokserød 1545 1544 1640 1744 1745 1744 1830 1830 1944 1945 1944 2145 2145
 Fokserød 1545 1545 1640 1745 1745 1745 1830 1830 1945 1945 1945 2145 2145
 Ringdal E18 1552b 1552b 1647b 1752b 1752b 1752b 1837b 1837b 1952b 1952b 1952b 2152b 2152b
 Ringdal E18 1552b 1553b 1647b 1753b 1752b 1753b 1837b 1837b 1953b 1952b 1953b 2152b 2152b
 Skjelsvik terminal 1620 1619 1715 1819 1820 1819 1905 1905 2019 2020 2019 2220 2220
 Skjelsvik terminal 1620 1620 1715 1820 1820 1820 1905 1905 2020 2020 2020 2220 2220
 Rugtvedt E18 1640 1638 1735 1838 1840 1838 1915 1925 2038 2040 2038 2240 2240
 Tangen 1710 1708 1800 1908 1910 1908 1945 1955 2108 2110 2108 2310 2310
 Brokelandsheia E18 1720 1718 1810 1918 1920 1918 . . . 2005 2118 2120 2118 2320 2320
 Vinterkjær 1735 1733 1825 1933 1935 1933 . . . 2020 2133 2135 2133 2335 2335
 Songe E18 1738 1736 1828 1936 1938 1936 . . . 2023 2136 2138 2136 2338 2338
 Fiansvingen 1747 1745 1837 1945 1947 1945 . . . 2032 2145 2147 2145 2347 2347
 Dalen E18 1755 1753 1845 1953 1955 1953 . . . 2040 2153 2155 2153 2355 2355
 Harebakken bussterminal 1809 1807 1859 2007 2009 2007 . . . 2055 2207 2209 2207 0009 0009
 Harebakken bussterminal 1810 . . . 1900 . . . 2010 . . . . . . . . . . . . 2210 . . . 0010 0010
 Nedenes terminal 1820b . . . 1910c . . . 2020b . . . . . . . . . . . . 2220b . . . 0020b 0020b
 Øygårdsdalen 1835 . . . 1925 . . . 2035 . . . . . . . . . . . . 2235 . . . 0035 0035
 Gaupemyr bussterminal 1845 . . . 1935 . . . 2045 . . . . . . . . . . . . 2245 . . . 0045 0045
 Travparken 1902b . . . 1952 . . . 2102b . . . . . . . . . . . . 2302b . . . 0102b 0102b
 Håneskrysset E18 1905 . . . 1955 . . . 2105 . . . . . . . . . . . . 2305 . . . 0105 0105
 Bjørndalssletta 1910 . . . 2000 . . . 2110 . . . . . . . . . . . . 2310 . . . 0110 0110
 Kristiansand rutebilstasjon 1915 . . . 2005 . . . 2115 . . . . . . . . . . . . 2315 . . . 0115 0115
  
 Mandag - Fredag   To                      
 Oslo Bussterminal 2200 0200                      
 Filipstadveien    |    |                      
 Sjølyst 2205p 0205p                      
 Lysaker stasjon 2210p 0210p                      
 Ramstadsletta 2214p 0215p                      
 Drammen Bangeløkka 2235bp 0240bp                      
 Kopstadkrysset 2300b 0305                      
 Kopstadkrysset 2300b 0305                      
 Tønsberg Sem E18 Aulerød 2310b 0315b                      
 Tønsberg Sem E18 Aulerød 2310b 0315b                      
 Fokserød 2320 0330                      
 Fokserød 2320 0330                      
 Ringdal E18 2327b 0337b                      
 Ringdal E18 2327b 0337b                      
 Skjelsvik terminal 2348 0405                      
 Skjelsvik terminal 2348 0405                      
 Rugtvedt E18 0000 0425                      
 Tangen 0025b 0455                      
 Brokelandsheia E18 0037b 0505                      
 Vinterkjær 0045b 0520                      
 Songe E18 0049 0523                      
 Fiansvingen 0100b 0532                      
 Dalen E18 0107 0540                      
 Harebakken bussterminal 0120 0554                      
 Harebakken bussterminal 0120 0555                      
 Nedenes terminal 0129b 0605b                      
 Øygårdsdalen 0141b 0620                      
 Gaupemyr bussterminal 0151a 0630                      
 Travparken 0212a 0647b                      
 Håneskrysset E18 0215a 0650                      
 Bjørndalssletta 0220a 0655                      
 Kristiansand rutebilstasjon 0225 0700                      
 
 Lørdag  
 Oslo Bussterminal 0815 1015 1215 1415 1515 1615 1815            
 Filipstadveien    | 1019p 1219p    |    |    |    |            
 Sjølyst 0820p 1020p 1220p 1420p 1520p 1620p 1820p            
 Lysaker stasjon 0825p 1025p 1225p 1425p 1525p 1625p 1825p            
 Ramstadsletta 0830p 1030p 1230p 1430p 1530p 1630p 1830p            
 Drammen Bangeløkka 0855bp    | 1255bp 1455bp    | 1655bp 1855bp            
 Kopstadkrysset 0920 1120 1320 1520 1615 1720 1920            
 Kopstadkrysset 0920 1120 1320 1520 1615 1720 1920            
 Tønsberg Sem E18 Aulerød 0930b 1130b 1330b 1530b 1625b 1730b 1930b            
 Tønsberg Sem E18 Aulerød 0930b 1130b 1330b 1530b 1625b 1730b 1930b            
 Fokserød 0945 1145 1345 1545 1640 1745 1945            
 Fokserød 0945 1145 1345 1545 1640 1745 1945            
 Ringdal E18 0952b 1152b 1352b 1552b 1647b 1752b 1952b            
 Ringdal E18 0952b 1152b 1352b 1552b 1647b 1752b 1952b            
 Skjelsvik terminal 1020 1220 1420 1620 1715 1820 2020            
 Skjelsvik terminal 1020 1220 1420 1620 1715 1820 2020            
 Rugtvedt E18 1040 1240 1440 1640 1735 1840 2040            
 Tangen 1110 1310 1510 1710 1800 1910 2110            
 Brokelandsheia E18 1120 1320 1520 1720 1810 1920 2120            
 Vinterkjær 1135 1335 1535 1735 1825 1935 2135            
 Songe E18 1138 1338 1538 1738 1828 1938 2138            
 Fiansvingen 1147 1347 1547 1747 1837 1947 2147            
 Dalen E18 1155 1355 1555 1755 1845 1955 2155            
 Harebakken bussterminal 1209 1409 1609 1809 1859 2009 2209            
 Harebakken bussterminal 1210 1410 1610 1810 1900 2010 2210            
 Nedenes terminal 1220b 1420b 1620b 1820b 1910c 2020b 2220b            
 Øygårdsdalen 1235 1435 1635 1835 1925 2035 2235            
 Gaupemyr bussterminal 1245 1445 1645 1845 1935 2045 2245            
 Travparken 1302b 1502b 1702b 1902b 1952 2102b 2302b            
 Håneskrysset E18 1305 1505 1705 1905 1955 2105 2305            
 Bjørndalssletta 1310 1510 1710 1910 2000 2110 2310            
 Kristiansand rutebilstasjon 1315 1515 1715 1915 2005 2115 2315            
 
 Søndag  
 Oslo Bussterminal 0815 1015 1015 1215 1215 1415 1415 1515 1615 1615 1815 1815 2015
 Filipstadveien    |    | 1019p    | 1219p    |    |    |    |    |    |    |    |
 Sjølyst 0820p 1020p 1020p 1220p 1220p 1420p 1420p 1520p 1620p 1620p 1820p 1820p 2020p
 Lysaker stasjon 0825p 1025p 1025p 1225p 1225p 1425p 1425p 1525p 1625p 1625p 1825p 1825p 2025p
 Ramstadsletta 0830p 1030p 1030p 1230p 1230p 1430p 1430p 1530p 1630p 1630p 1830p 1830p 2030p
 Drammen Bangeløkka 0855bp    |    | 1255bp 1255bp 1455bp 1455bp    | 1655bp 1655bp 1855bp 1855bp 2055bp
 Kopstadkrysset 0920 1120 1120 1319 1320 1519 1520 1615 1719 1720 1919 1920 2120
 Kopstadkrysset 0920 1120 1120 1320 1320 1520 1520 1615 1720 1720 1920 1920 2120
 Tønsberg Sem E18 Aulerød 0930b 1130b 1130b 1329b 1330b 1529b 1530b 1625b 1729b 1730b 1929b 1930b 2130b
 Tønsberg Sem E18 Aulerød 0930b 1130b 1130b 1330b 1330b 1530b 1530b 1625b 1730b 1730b 1930b 1930b 2130b
 Fokserød 0945 1145 1145 1344 1345 1544 1545 1640 1744 1745 1944 1945 2145
 Fokserød 0945 1145 1145 1345 1345 1545 1545 1640 1745 1745 1945 1945 2145
 Ringdal E18 0952b 1152b 1152b 1352b 1352b 1552b 1552b 1647b 1752b 1752b 1952b 1952b 2152b
 Ringdal E18 0952b 1152b 1152b 1353b 1352b 1553b 1552b 1647b 1753b 1752b 1953b 1952b 2152b
 Skjelsvik terminal 1020 1220 1220 1419 1420 1619 1620 1715 1819 1820 2019 2020 2220
 Skjelsvik terminal 1020 1220 1220 1420 1420 1620 1620 1715 1820 1820 2020 2020 2220
 Rugtvedt E18 1040 1238 1240 1438 1440 1638 1640 1735 1838 1840 2038 2040 2240
 Tangen 1110 1308 1310 1508 1510 1708 1710 1800 1908 1910 2108 2110 2310
 Brokelandsheia E18 1120 1318 1320 1518 1520 1718 1720 1810 1918 1920 2118 2120 2320
 Vinterkjær 1135 1333 1335 1533 1535 1733 1735 1825 1933 1935 2133 2135 2335
 Songe E18 1138 1336 1338 1536 1538 1736 1738 1828 1936 1938 2136 2138 2338
 Fiansvingen 1147 1345 1347 1545 1547 1745 1747 1837 1945 1947 2145 2147 2347
 Dalen E18 1155 1353 1355 1553 1555 1753 1755 1845 1953 1955 2153 2155 2355
 Harebakken bussterminal 1209 1407 1409 1607 1609 1807 1809 1859 2007 2009 2207 2209 0009
 Harebakken bussterminal 1210 . . . 1410 . . . 1610 . . . 1810 1900 . . . 2010 . . . 2210 0010
 Nedenes terminal 1220b . . . 1420b . . . 1620b . . . 1820b 1910c . . . 2020b . . . 2220b 0020b
 Øygårdsdalen 1235 . . . 1435 . . . 1635 . . . 1835 1925 . . . 2035 . . . 2235 0035
 Gaupemyr bussterminal 1245 . . . 1445 . . . 1645 . . . 1845 1935 . . . 2045 . . . 2245 0045
 Travparken 1302b . . . 1502b . . . 1702b . . . 1902b 1952 . . . 2102b . . . 2302b 0102b
 Håneskrysset E18 1305 . . . 1505 . . . 1705 . . . 1905 1955 . . . 2105 . . . 2305 0105
 Bjørndalssletta 1310 . . . 1510 . . . 1710 . . . 1910 2000 . . . 2110 . . . 2310 0110
 Kristiansand rutebilstasjon 1315 . . . 1515 . . . 1715 . . . 1915 2005 . . . 2115 . . . 2315 0115

  *Ikke 1/1 18. aBare for avstigning. pBare for påstigning.
  **Bare 1/1 18. bMust phone agency to arrange pickup.
  ***Bare 31/5 18. cMust phone agency to arrange drop off.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Nettbuss Travel AS Tlf. 407 05070
  http://www.nettbuss.no  e-post: 05070@nettbuss.no