101

 
 Drammen-Vikersund
gjelder for tidsrommet 12.02.18-24.06.18
 

 12.02.18-28.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Drammen busstasjon 0615 0652 0722 0752 0822 0852 0922 0952 1022 1052 1122 1152 1222
 Bragernes torg 0619p 0656p 0726p 0756p 0826p 0856p 0926p 0956p 1026p 1056p 1126p 1156p 1226p
 Drammen sykehus 0621p 0658p 0728p 0758p 0828p 0858p 0928p 0958p 1028p 1058p 1128p 1158p 1228p
 Fylkeshuset 0621p 0658p 0728p 0758p 0828p 0858p 0928p 0958p 1028p 1058p 1128p 1158p 1228p
 Hamborgstrøm 0621p    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Henrik Ibsens gate 0622p    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Ørengata 0623p    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Bacheparken 0624p 0701p 0731p 0801p 0831p 0901p 0931p 1001p 1031p 1101p 1131p 1201p 1231p
 Olaf Bergers vei 0624p    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Bergliveien 0624p    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Åslyveien 0625p 0702p 0732p 0802p 0832p 0902p 0932p 1002p 1032p 1102p 1132p 1202p 1232p
 Store Landfall 0625p    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Vårveien 0626p 0703p 0733p 0803p 0833p 0903p 0933p 1003p 1033p 1103p 1133p 1203p 1233p
 Farmen 0627    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Åssiden vgs. 0630 0707 0737 0807 0837 0907 0937 1007 1037 1107 1137 1207 1237
 Drammen Travbane 0630    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Skogen Mjøndalen 0637 0714 0744 0814 0844 0914 0944 1014 1044 1114 1144 1214 1244
 Mjøndalen stasjon 0642 0719 0749 0819 0849 0919 0949 1019 1049 1119 1149 1219 1249
 Bruenden Mjøndalen    | 0720 0750 0820 0850 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250
 Kilenveien    | 0722 0752 0822 0852 0922 0952 1022 1052 1122 1152 1222 1252
 Bråtan Steinberg    | 0722 0752 0822 0852 0922 0952 1022 1052 1122 1152 1222 1252
 Steinberg skole    | 0723 0753 0823 0853 0923 0953 1023 1053 1123 1153 1223 1253
 Steinberg stasjon    | 0724 0754 0824 0854 0924 0954 1024 1054 1124 1154 1224 1254
 Temtemoveien    | 0724 0754 0824 0854 0924 0954 1024 1054 1124 1154 1224 1254
 Steinberg idrettsplass    | 0724 0754 0824 0854 0924 0954 1024 1054 1124 1154 1224 1254
 Hellik Teigen    | 0725 0755 0825 0855 0925 0955 1025 1055 1125 1155 1225 1255
 Vinkelveien    | 0726 0756 0826 0856 0926 0956 1026 1056 1126 1156 1226 1256
 Loesmoen butikken    | 0727 0757 0827 0857 0927 0957 1027 1057 1127 1157 1227 1257
 Stubben Loesmoen    | 0728 0758 0828 0858 0928 0958 1028 1058 1128 1158 1228 1258
 Hokksund stasjon 0650 0732 0802 0832 0902 0932 1002 1032 1102 1132 1202 1232 1302
 Hokksund stasjon 0652 . . . 0806 . . . 0906 . . . 1006 . . . 1106 . . . 1206 . . . 1306
 Øvre Eiker rådhus 0652 . . . 0806 . . . 0906 . . . 1006 . . . 1106 . . . 1206 . . . 1306
 Hokksund hotellet 0653 . . . 0807 . . . 0907 . . . 1007 . . . 1107 . . . 1207 . . . 1307
 Hokksund skole 0654 . . . 0808 . . . 0908 . . . 1008 . . . 1108 . . . 1208 . . . 1308
 Falkbanen 0655 . . . 0809 . . . 0909 . . . 1009 . . . 1109 . . . 1209 . . . 1309
 Hobbelstadgata 0655 . . . 0809 . . . 0909 . . . 1009 . . . 1109 . . . 1209 . . . 1309
 Vendelborg 0656 . . . 0810 . . . 0910 . . . 1010 . . . 1110 . . . 1210 . . . 1310
 Langerud 0657 . . . 0811 . . . 0911 . . . 1011 . . . 1111 . . . 1211 . . . 1311
 Kverk 0658 . . . 0812 . . . 0912 . . . 1012 . . . 1112 . . . 1212 . . . 1312
 Skar 0659 . . . 0813 . . . 0913 . . . 1013 . . . 1113 . . . 1213 . . . 1313
 Brodal 0659 . . . 0813 . . . 0913 . . . 1013 . . . 1113 . . . 1213 . . . 1313
 Dramdal 0700 . . . 0814 . . . 0914 . . . 1014 . . . 1114 . . . 1214 . . . 1314
 Knivedalen 0702 . . . 0816 . . . 0916 . . . 1016 . . . 1116 . . . 1216 . . . 1316
 Osa 0702 . . . 0816 . . . 0916 . . . 1016 . . . 1116 . . . 1216 . . . 1316
 Fjæringstad 0703 . . . 0817 . . . 0917 . . . 1017 . . . 1117 . . . 1217 . . . 1317
 Grinna 0704 . . . 0818 . . . 0918 . . . 1018 . . . 1118 . . . 1218 . . . 1318
 Ødeverp 0704 . . . 0818 . . . 0918 . . . 1018 . . . 1118 . . . 1218 . . . 1318
 Verp 0705 . . . 0819 . . . 0919 . . . 1019 . . . 1119 . . . 1219 . . . 1319
 Skillebekk 0706 . . . 0820 . . . 0920 . . . 1020 . . . 1120 . . . 1220 . . . 1320
 Enger 0707 . . . 0822 . . . 0922 . . . 1022 . . . 1122 . . . 1222 . . . 1322
 Åmot skysstasjon 0709 . . . 0826 . . . 0926 . . . 1026 . . . 1126 . . . 1226 . . . 1326
 Åmot skysstasjon 0709 . . . 0830 . . . 0930 . . . 1030 . . . 1130 . . . 1230 . . . 1330
 Telesletta 0710 . . . 0831 . . . 0931 . . . 1031 . . . 1131 . . . 1231 . . . 1331
 Grønlund 0711 . . . 0831 . . . 0931 . . . 1031 . . . 1131 . . . 1231 . . . 1331
 Steinbru 0712 . . . 0832 . . . 0932 . . . 1032 . . . 1132 . . . 1232 . . . 1332
 Gustadmoen    | . . . 0833 . . . 0933 . . . 1033 . . . 1133 . . . 1233 . . . 1333
 Sakseborg    | . . . 0833 . . . 0933 . . . 1033 . . . 1133 . . . 1233 . . . 1333
 Vassbonn    | . . . 0835 . . . 0935 . . . 1035 . . . 1135 . . . 1235 . . . 1335
 Stalsberg skole    | . . . 0836 . . . 0936 . . . 1036 . . . 1136 . . . 1236 . . . 1336
 Tomta Geithus    | . . . 0836 . . . 0936 . . . 1036 . . . 1136 . . . 1236 . . . 1336
 Nybrua Geithus    | . . . 0837 . . . 0937 . . . 1037 . . . 1137 . . . 1237 . . . 1337
 Kjemperudmyra    | . . . 0843 . . . 0943 . . . 1043 . . . 1143 . . . 1243 . . . 1343
 Kjølstad    | . . . 0843 . . . 0943 . . . 1043 . . . 1143 . . . 1243 . . . 1343
 Kroka    | . . . 0844 . . . 0944 . . . 1044 . . . 1144 . . . 1244 . . . 1344
 Bjølgerudveien    | . . . 0845 . . . 0945 . . . 1045 . . . 1145 . . . 1245 . . . 1345
 Bruenden Vikersund 0722 . . . 0847 . . . 0947 . . . 1047 . . . 1147 . . . 1247 . . . 1347
 Vikersund bussterminal 0723 . . . 0848 . . . 0948 . . . 1048 . . . 1148 . . . 1248 . . . 1348
 Vikersund bussterminal 0723 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Sand 0724 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hatle 0725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Åsenga 0726 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Øverby 0726 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Flattum 0727 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ruud kapell 0729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hope 0729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Svenneby 0730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hellumkrysset 0730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Kølabonn 0732 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Burud gård 0733 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Nakkerud 0735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Bråten 0736 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Haug 0737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hollerud 0738 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Trollborgen 0738 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Tyristrand 0740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Støa Tyristrand 0741 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Fegri 0742 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Magnusensvingen 0742 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Aronsen 0743 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Berg gård 0744 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Veholt 0745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Breien 0745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Langerud 0745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Muggerud 0746 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ask 0748 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Bjerke 0749 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Snyta 0750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Bjørkemoen 0750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Pålsgårdshøgda 0751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Styggdalen 0751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Berenga 0752 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Tolpinrud 0754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hvelven omsorgssenter 0754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ringerike Folkehøgskole 0755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Politihuset 0755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hønefoss sentrum 0759 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 Mandag - Fredag  
 Drammen busstasjon 1252 1322 1352 1422 1452 1522 1552 1622 1652 1722 1752 1822 1852
 Bragernes torg 1256p 1326p 1356p 1426p 1456p 1526p 1556p 1626p 1656p 1726p 1756p 1826p 1856p
 Drammen sykehus 1258p 1328p 1358p 1428p 1458p 1528p 1558p 1628p 1658p 1728p 1758p 1828p 1858p
 Fylkeshuset 1258p 1328p 1358p 1428p 1458p 1528p 1558p 1628p 1658p 1728p 1758p 1828p 1858p
 Hamborgstrøm    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Henrik Ibsens gate    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Ørengata    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Bacheparken 1301p 1331p 1401p 1431p 1501p 1531p 1601p 1631p 1701p 1731p 1801p 1831p 1901p
 Olaf Bergers vei    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Bergliveien    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Åslyveien 1302p 1332p 1402p 1432p 1502p 1532p 1602p 1632p 1702p 1732p 1802p 1832p 1902p
 Store Landfall    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Vårveien 1303p 1333p 1403p 1433p 1503p 1533p 1603p 1633p 1703p 1733p 1803p 1833p 1903p
 Farmen    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Åssiden vgs. 1307 1337 1407 1437 1507 1537 1607 1637 1707 1737 1807 1837 1907
 Drammen Travbane    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 Skogen Mjøndalen 1314 1344 1414 1444 1514 1544 1614 1644 1714 1744 1814 1844 1914
 Mjøndalen stasjon 1319 1349 1419 1449 1519 1549 1619 1649 1719 1749 1819 1849 1919
 Bruenden Mjøndalen 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1850 1920
 Kilenveien 1322 1352 1422 1452 1522 1552 1622 1652 1722 1752 1822 1852 1922
 Bråtan Steinberg 1322 1352 1422 1452 1522 1552 1622 1652 1722 1752 1822 1852 1922
 Steinberg skole 1323 1353 1423 1453 1523 1553 1623 1653 1723 1753 1823 1853 1923
 Steinberg stasjon 1324 1354 1424 1454 1524 1554 1624 1654 1724 1754 1824 1854 1924
 Temtemoveien 1324 1354 1424 1454 1524 1554 1624 1654 1724 1754 1824 1854 1924
 Steinberg idrettsplass 1324 1354 1424 1454 1524 1554 1624 1654 1724 1754 1824 1854 1924
 Hellik Teigen 1325 1355 1425 1455 1525 1555 1625 1655 1725 1755 1825 1855 1925
 Vinkelveien 1326 1356 1426 1456 1526 1556 1626 1656 1726 1756 1826 1856 1926
 Loesmoen butikken 1327 1357 1427 1457 1527 1557 1627 1657 1727 1757 1827 1857 1927
 Stubben Loesmoen 1328 1358 1428 1458 1528 1558 1628 1658 1728 1758 1828 1858 1928
 Hokksund stasjon 1332 1402 1432 1502 1532 1602 1632 1702 1732 1802 1832 1902 1932
 Hokksund stasjon . . . 1406 . . . 1506 . . . 1606 . . . 1706 . . . 1806 . . . 1906 . . .
 Øvre Eiker rådhus . . . 1406 . . . 1506 . . . 1606 . . . 1706 . . . 1806 . . . 1906 . . .
 Hokksund hotellet . . . 1407 . . . 1507 . . . 1607 . . . 1707 . . . 1807 . . . 1907 . . .
 Hokksund skole . . . 1408 . . . 1508 . . . 1608 . . . 1708 . . . 1808 . . . 1908 . . .
 Falkbanen . . . 1409 . . . 1509 . . . 1609 . . . 1709 . . . 1809 . . . 1909 . . .
 Hobbelstadgata . . . 1409 . . . 1509 . . . 1609 . . . 1709 . . . 1809 . . . 1909 . . .
 Vendelborg . . . 1410 . . . 1510 . . . 1610 . . . 1710 . . . 1810 . . . 1910 . . .
 Langerud . . . 1411 . . . 1511 . . . 1611 . . . 1711 . . . 1811 . . . 1911 . . .
 Kverk . . . 1412 . . . 1512 . . . 1612 . . . 1712 . . . 1812 . . . 1912 . . .
 Skar . . . 1413 . . . 1513 . . . 1613 . . . 1713 . . . 1813 . . . 1913 . . .
 Brodal . . . 1413 . . . 1513 . . . 1613 . . . 1713 . . . 1813 . . . 1913 . . .
 Dramdal . . . 1414 . . . 1514 . . . 1614 . . . 1714 . . . 1814 . . . 1914 . . .
 Knivedalen . . . 1416 . . . 1516 . . . 1616 . . . 1716 . . . 1816 . . . 1916 . . .
 Osa . . . 1416 . . . 1516 . . . 1616 . . . 1716 . . . 1816 . . . 1916 . . .
 Fjæringstad . . . 1417 . . . 1517 . . . 1617 . . . 1717 . . . 1817 . . . 1917 . . .
 Grinna . . . 1418 . . . 1518 . . . 1618 . . . 1718 . . . 1818 . . . 1918 . . .
 Ødeverp . . . 1418 . . . 1518 . . . 1618 . . . 1718 . . . 1818 . . . 1918 . . .
 Verp . . . 1419 . . . 1519 . . . 1619 . . . 1719 . . . 1819 . . . 1919 . . .
 Skillebekk . . . 1420 . . . 1520 . . . 1620 . . . 1720 . . . 1820 . . . 1920 . . .
 Enger . . . 1422 . . . 1522 . . . 1622 . . . 1722 . . . 1822 . . . 1922 . . .
 Åmot skysstasjon . . . 1426 . . . 1526 . . . 1626 . . . 1726 . . . 1826 . . . 1926 . . .
 Åmot skysstasjon . . . 1430 . . . 1530 . . . 1630 . . . 1730 . . . 1830 . . . 1930 . . .
 Telesletta . . . 1431 . . . 1531 . . . 1631 . . . 1731 . . . 1831 . . . 1931 . . .
 Grønlund . . . 1431 . . . 1531 . . . 1631 . . . 1731 . . . 1831 . . . 1931 . . .
 Steinbru . . . 1432 . . . 1532 . . . 1632 . . . 1732 . . . 1832 . . . 1932 . . .
 Gustadmoen . . . 1433 . . . 1533 . . . 1633 . . . 1733 . . . 1833 . . . 1933 . . .
 Sakseborg . . . 1433 . . . 1533 . . . 1633 . . . 1733 . . . 1833 . . . 1933 . . .
 Vassbonn . . . 1435 . . . 1535 . . . 1635 . . . 1735 . . . 1835 . . . 1935 . . .
 Stalsberg skole . . . 1436 . . . 1536 . . . 1636 . . . 1736 . . . 1836 . . . 1936 . . .
 Tomta Geithus . . . 1436 . . . 1536 . . . 1636 . . . 1736 . . . 1836 . . . 1936 . . .
 Nybrua Geithus . . . 1437 . . . 1537 . . . 1637 . . . 1737 . . . 1837 . . . 1937 . . .
 Kjemperudmyra . . . 1443 . . . 1543 . . . 1643 . . . 1743 . . . 1843 . . . 1943 . . .
 Kjølstad . . . 1443 . . . 1543 . . . 1643 . . . 1743 . . . 1843 . . . 1943 . . .
 Kroka . . . 1444 . . . 1544 . . . 1644 . . . 1744 . . . 1844 . . . 1944 . . .
 Bjølgerudveien . . . 1445 . . . 1545 . . . 1645 . . . 1745 . . . 1845 . . . 1945 . . .
 Bruenden Vikersund . . . 1447 . . . 1547 . . . 1647 . . . 1747 . . . 1847 . . . 1947 . . .
 Vikersund bussterminal . . . 1448 . . . 1548 . . . 1648 . . . 1748 . . . 1848 . . . 1948 . . .
 Vikersund bussterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hatle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Åsenga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Øverby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Flattum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ruud kapell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Svenneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hellumkrysset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Kølabonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Burud gård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Nakkerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Bråten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Haug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hollerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Trollborgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Tyristrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Støa Tyristrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Fegri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Magnusensvingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Aronsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Berg gård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Veholt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Breien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Langerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Muggerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Bjerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Snyta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Bjørkemoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Pålsgårdshøgda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Styggdalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Berenga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Tolpinrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hvelven omsorgssenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ringerike Folkehøgskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Politihuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Hønefoss sentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 Mandag - Fredag  
 Drammen busstasjon 1922 1952 2022 2052 2122 2152 2252            
 Bragernes torg 1926p 1956p 2026p 2056p 2126p 2156p 2256p            
 Drammen sykehus 1928p 1958p 2028p 2058p 2128p 2158p 2258p            
 Fylkeshuset 1928p 1958p 2028p 2058p 2128p 2158p 2258p            
 Hamborgstrøm    |    |    |    |    |    |    |            
 Henrik Ibsens gate    |    |    |    |    |    |    |            
 Ørengata    |    |    |    |    |    |    |            
 Bacheparken 1931p 2001p 2031p 2101p 2131p 2201p 2301p            
 Olaf Bergers vei    |    |    |    |    |    |    |            
 Bergliveien    |    |    |    |    |    |    |            
 Åslyveien 1932p 2002p 2032p 2102p 2132p 2202p 2302p            
 Store Landfall    |    |    |    |    |    |    |            
 Vårveien 1933p 2003p 2033p 2103p 2133p 2203p 2303p            
 Farmen    |    |    |    |    |    |    |            
 Åssiden vgs. 1937 2007 2037 2107 2137 2207 2307            
 Drammen Travbane    |    |    |    |    |    |    |            
 Skogen Mjøndalen 1944 2014 2044 2114 2144 2214 2314            
 Mjøndalen stasjon 1949 2019 2049 2119 2149 2219 2319            
 Bruenden Mjøndalen 1950 2020 2050 2120 2150 2220 2320            
 Kilenveien 1952 2022 2052 2122 2152 2222 2322            
 Bråtan Steinberg 1952 2022 2052 2122 2152 2222 2322            
 Steinberg skole 1953 2023 2053 2123 2153 2223 2323            
 Steinberg stasjon 1954 2024 2054 2124 2154 2224 2324            
 Temtemoveien 1954 2024 2054 2124 2154 2224 2324            
 Steinberg idrettsplass 1954 2024 2054 2124 2154 2224 2324            
 Hellik Teigen 1955 2025 2055 2125 2155 2225 2325            
 Vinkelveien 1956 2026 2056 2126 2156 2226 2326            
 Loesmoen butikken 1957 2027 2057 2127 2157 2227 2327            
 Stubben Loesmoen 1958 2028 2058 2128 2158 2228 2328            
 Hokksund stasjon 2002 2032 2102 2132 2202 2232 2332            
 Hokksund stasjon 2006 . . . 2106 . . . 2206 . . . . . .            
 Øvre Eiker rådhus 2006 . . . 2106 . . . 2206 . . . . . .            
 Hokksund hotellet 2007 . . . 2107 . . . 2207 . . . . . .            
 Hokksund skole 2008 . . . 2108 . . . 2208 . . . . . .            
 Falkbanen 2009 . . . 2109 . . . 2209 . . . . . .            
 Hobbelstadgata 2009 . . . 2109 . . . 2209 . . . . . .            
 Vendelborg 2010 . . . 2110 . . . 2210 . . . . . .            
 Langerud 2011 . . . 2111 . . . 2211 . . . . . .            
 Kverk 2012 . . . 2112 . . . 2212 . . . . . .            
 Skar 2013 . . . 2113 . . . 2213 . . . . . .            
 Brodal 2013 . . . 2113 . . . 2213 . . . . . .            
 Dramdal 2014 . . . 2114 . . . 2214 . . . . . .            
 Knivedalen 2016 . . . 2116 . . . 2216 . . . . . .            
 Osa 2016 . . . 2116 . . . 2216 . . . . . .            
 Fjæringstad 2017 . . . 2117 . . . 2217 . . . . . .            
 Grinna 2018 . . . 2118 . . . 2218 . . . . . .            
 Ødeverp 2018 . . . 2118 . . . 2218 . . . . . .            
 Verp 2019 . . . 2119 . . . 2219 . . . . . .            
 Skillebekk 2020 . . . 2120 . . . 2220 . . . . . .            
 Enger 2022 . . . 2122 . . . 2222 . . . . . .            
 Åmot skysstasjon 2026 . . . 2126 . . . 2226 . . . . . .            
 Åmot skysstasjon 2030 . . . 2130 . . . 2230 . . . . . .            
 Telesletta 2031 . . . 2131 . . . 2231 . . . . . .            
 Grønlund 2031 . . . 2131 . . . 2231 . . . . . .            
 Steinbru 2032 . . . 2132 . . . 2232 . . . . . .            
 Gustadmoen 2033 . . . 2133 . . . 2233 . . . . . .            
 Sakseborg 2033 . . . 2133 . . . 2233 . . . . . .            
 Vassbonn 2035 . . . 2135 . . . 2235 . . . . . .            
 Stalsberg skole 2036 . . . 2136 . . . 2236 . . . . . .            
 Tomta Geithus 2036 . . . 2136 . . . 2236 . . . . . .            
 Nybrua Geithus 2037 . . . 2137 . . . 2237 . . . . . .            
 Kjemperudmyra 2043 . . . 2143 . . . 2243 . . . . . .            
 Kjølstad 2043 . . . 2143 . . . 2243 . . . . . .            
 Kroka 2044 . . . 2144 . . . 2244 . . . . . .            
 Bjølgerudveien 2045 . . . 2145 . . . 2245 . . . . . .            
 Bruenden Vikersund 2047 . . . 2147 . . . 2247 . . . . . .            
 Vikersund bussterminal 2048 . . . 2148 . . . 2248 . . . . . .            
 Vikersund bussterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Hatle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Åsenga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Øverby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Flattum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Ruud kapell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Hope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Svenneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Hellumkrysset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Kølabonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Burud gård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Nakkerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Bråten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Haug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Hollerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Trollborgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Tyristrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Støa Tyristrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Fegri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Magnusensvingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Aronsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Berg gård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Veholt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Breien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Langerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Muggerud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Ask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Bjerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Snyta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Bjørkemoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Pålsgårdshøgda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Styggdalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Berenga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Tolpinrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Hvelven omsorgssenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Ringerike Folkehøgskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Politihuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 Hønefoss sentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
 
 Lørdag  
 Drammen busstasjon . . . 1022 1222 1422 1622 1822 2022 2222          
 Bragernes torg . . . 1026p 1226p 1426p 1626p 1826p 2026p 2226p          
 Drammen sykehus . . . 1028p 1228p 1428p 1628p 1828p 2028p 2228p          
 Fylkeshuset . . . 1028p 1228p 1428p 1628p 1828p 2028p 2228p          
 Hamborgstrøm . . .    |    |    |    |    |    |    |          
 Henrik Ibsens gate . . .    |    |    |    |    |    |    |          
 Ørengata . . .    |    |    |    |    |    |    |          
 Bacheparken . . . 1031p 1231p 1431p 1631p 1831p 2031p 2231p          
 Olaf Bergers vei . . .    |    |    |    |    |    |    |          
 Bergliveien . . .    |    |    |    |    |    |    |          
 Åslyveien . . . 1032p 1232p 1432p 1632p 1832p 2032p 2232p          
 Store Landfall . . .    |    |    |    |    |    |    |          
 Vårveien . . . 1033p 1233p 1433p 1633p 1833p 2033p 2233p          
 Farmen . . .    |    |    |    |    |    |    |          
 Åssiden vgs. . . . 1037 1237 1437 1637 1837 2037 2237          
 Drammen Travbane . . .    |    |    |    |    |    |    |          
 Skogen Mjøndalen . . . 1044 1244 1444 1644 1844 2044 2244          
 Mjøndalen stasjon . . . 1049 1249 1449 1649 1849 2049 2249          
 Bruenden Mjøndalen . . . 1050 1250 1450 1650 1850 2050 2250          
 Kilenveien . . . 1052 1252 1452 1652 1852 2052 2252          
 Bråtan Steinberg . . . 1052 1252 1452 1652 1852 2052 2252          
 Steinberg skole . . . 1053 1253 1453 1653 1853 2053 2253          
 Steinberg stasjon . . . 1054 1254 1454 1654 1854 2054 2254          
 Temtemoveien . . . 1054 1254 1454 1654 1854 2054 2254          
 Steinberg idrettsplass . . . 1054 1254 1454 1654 1854 2054 2254          
 Hellik Teigen . . . 1055 1255 1455 1655 1855 2055 2255          
 Vinkelveien . . . 1056 1256 1456 1656 1856 2056 2256          
 Loesmoen butikken . . . 1057 1257 1457 1657 1857 2057 2257          
 Stubben Loesmoen . . . 1058 1258 1458 1658 1858 2058 2258          
 Hokksund stasjon . . . 1102 1302 1502 1702 1902 2102 2302          
 Hokksund stasjon . . . 1106 1306 1506 1706 1906 2106 2306          
 Øvre Eiker rådhus . . . 1106 1306 1506 1706 1906 2106 2306          
 Hokksund hotellet . . . 1107 1307 1507 1707 1907 2107 2307          
 Hokksund skole . . . 1108 1308 1508 1708 1908 2108 2308          
 Falkbanen . . . 1109 1309 1509 1709 1909 2109 2309          
 Hobbelstadgata . . . 1109 1309 1509 1709 1909 2109 2309          
 Vendelborg . . . 1110 1310 1510 1710 1910 2110 2310          
 Langerud . . . 1111 1311 1511 1711 1911 2111 2311          
 Kverk . . . 1112 1312 1512 1712 1912 2112 2312          
 Skar . . . 1113 1313 1513 1713 1913 2113 2313          
 Brodal . . . 1113 1313 1513 1713 1913 2113 2313          
 Dramdal . . . 1114 1314 1514 1714 1914 2114 2314          
 Knivedalen . . . 1116 1316 1516 1716 1916 2116 2316          
 Osa . . . 1116 1316 1516 1716 1916 2116 2316          
 Fjæringstad . . . 1117 1317 1517 1717 1917 2117 2317          
 Grinna . . . 1118 1318 1518 1718 1918 2118 2318          
 Ødeverp . . . 1118 1318 1518 1718 1918 2118 2318          
 Verp . . . 1119 1319 1519 1719 1919 2119 2319          
 Skillebekk . . . 1120 1320 1520 1720 1920 2120 2320          
 Enger . . . 1122 1322 1522 1722 1922 2122 2322          
 Åmot skysstasjon . . . 1126 1326 1526 1726 1926 2126 2326          
 Åmot skysstasjon . . . 1130 1330 1530 1730 1930 2130 2330          
 Telesletta . . . 1131 1331 1531 1731 1931 2131 2331          
 Grønlund . . . 1131 1331 1531 1731 1931 2131 2331          
 Steinbru . . . 1132 1332 1532 1732 1932 2132 2332          
 Gustadmoen . . . 1133 1333 1533 1733 1933 2133 2333          
 Sakseborg . . . 1133 1333 1533 1733 1933 2133 2333          
 Vassbonn . . . 1135 1335 1535 1735 1935 2135 2335          
 Stalsberg skole . . . 1136 1336 1536 1736 1936 2136 2336          
 Tomta Geithus . . . 1136 1336 1536 1736 1936 2136 2336          
 Nybrua Geithus . . . 1137 1337 1537 1737 1937 2137 2337          
 Kjemperudmyra . . . 1143 1343 1543 1743 1943 2143 2343          
 Kjølstad . . . 1143 1343 1543 1743 1943 2143 2343          
 Kroka . . . 1144 1344 1544 1744 1944 2144 2344          
 Bjølgerudveien . . . 1145 1345 1545 1745 1945 2145 2345          
 Bruenden Vikersund . . . 1147 1347 1547 1747 1947 2147 2347          
 Vikersund bussterminal . . . 1148 1348 1548 1748 1948 2148 2348          
 Vikersund bussterminal 0851 1151 1351 1551 . . . . . . . . . . . .          
 Sand 0852 1152 1352 1552 . . . . . . . . . . . .          
 Hatle 0853 1153 1353 1553 . . . . . . . . . . . .          
 Åsenga 0854 1154 1354 1554 . . . . . . . . . . . .          
 Øverby 0854 1154 1354 1554 . . . . . . . . . . . .          
 Flattum 0855 1155 1355 1555 . . . . . . . . . . . .          
 Ruud kapell 0857 1157 1357 1557 . . . . . . . . . . . .          
 Hope 0857 1157 1357 1557 . . . . . . . . . . . .          
 Svenneby 0858 1158 1358 1558 . . . . . . . . . . . .          
 Hellumkrysset 0858 1158 1358 1558 . . . . . . . . . . . .          
 Kølabonn 0900 1200 1400 1600 . . . . . . . . . . . .          
 Burud gård 0901 1201 1401 1601 . . . . . . . . . . . .          
 Nakkerud 0903 1203 1403 1603 . . . . . . . . . . . .          
 Bråten 0904 1204 1404 1604 . . . . . . . . . . . .          
 Haug 0905 1205 1405 1605 . . . . . . . . . . . .          
 Hollerud 0906 1206 1406 1606 . . . . . . . . . . . .          
 Trollborgen 0906 1206 1406 1606 . . . . . . . . . . . .          
 Tyristrand 0908 1208 1408 1608 . . . . . . . . . . . .          
 Støa Tyristrand 0909 1209 1409 1609 . . . . . . . . . . . .          
 Fegri 0910 1210 1410 1610 . . . . . . . . . . . .          
 Magnusensvingen 0910 1210 1410 1610 . . . . . . . . . . . .          
 Aronsen 0911 1211 1411 1611 . . . . . . . . . . . .          
 Berg gård 0912 1212 1412 1612 . . . . . . . . . . . .          
 Veholt 0913 1213 1413 1613 . . . . . . . . . . . .          
 Breien 0913 1213 1413 1613 . . . . . . . . . . . .          
 Langerud 0913 1213 1413 1613 . . . . . . . . . . . .          
 Muggerud 0914 1214 1414 1614 . . . . . . . . . . . .          
 Ask 0916 1216 1416 1616 . . . . . . . . . . . .          
 Bjerke 0917 1217 1417 1617 . . . . . . . . . . . .          
 Snyta 0918 1218 1418 1618 . . . . . . . . . . . .          
 Bjørkemoen 0918 1218 1418 1618 . . . . . . . . . . . .          
 Pålsgårdshøgda 0919 1219 1419 1619 . . . . . . . . . . . .          
 Styggdalen 0919 1219 1419 1619 . . . . . . . . . . . .          
 Berenga 0920 1220 1420 1620 . . . . . . . . . . . .          
 Tolpinrud 0922 1222 1422 1622 . . . . . . . . . . . .          
 Hvelven omsorgssenter 0922 1222 1422 1622 . . . . . . . . . . . .          
 Ringerike Folkehøgskole 0923 1223 1423 1623 . . . . . . . . . . . .          
 Politihuset 0923 1223 1423 1623 . . . . . . . . . . . .          
 Hønefoss sentrum 0927 1227 1427 1627 . . . . . . . . . . . .          
        
 Søndag  
 Drammen busstasjon . . . . . . 1422 1622 1822 2022 2222      
 Bragernes torg . . . . . . 1426p 1626p 1826p 2026p 2226p      
 Drammen sykehus . . . . . . 1428p 1628p 1828p 2028p 2228p      
 Fylkeshuset . . . . . . 1428p 1628p 1828p 2028p 2228p      
 Hamborgstrøm . . . . . .    |    |    |    |    |      
 Henrik Ibsens gate . . . . . .    |    |    |    |    |      
 Ørengata . . . . . .    |    |    |    |    |      
 Bacheparken . . . . . . 1431p 1631p 1831p 2031p 2231p      
 Olaf Bergers vei . . . . . .    |    |    |    |    |      
 Bergliveien . . . . . .    |    |    |    |    |      
 Åslyveien . . . . . . 1432p 1632p 1832p 2032p 2232p      
 Store Landfall . . . . . .    |    |    |    |    |      
 Vårveien . . . . . . 1433p 1633p 1833p 2033p 2233p      
 Farmen . . . . . .    |    |    |    |    |      
 Åssiden vgs. . . . . . . 1437 1637 1837 2037 2237      
 Drammen Travbane . . . . . .    |    |    |    |    |      
 Skogen Mjøndalen . . . . . . 1444 1644 1844 2044 2244      
 Mjøndalen stasjon . . . . . . 1449 1649 1849 2049 2249      
 Bruenden Mjøndalen . . . . . . 1450 1650 1850 2050 2250      
 Kilenveien . . . . . . 1452 1652 1852 2052 2252      
 Bråtan Steinberg . . . . . . 1452 1652 1852 2052 2252      
 Steinberg skole . . . . . . 1453 1653 1853 2053 2253      
 Steinberg stasjon . . . . . . 1454 1654 1854 2054 2254      
 Temtemoveien . . . . . . 1454 1654 1854 2054 2254      
 Steinberg idrettsplass . . . . . . 1454 1654 1854 2054 2254      
 Hellik Teigen . . . . . . 1455 1655 1855 2055 2255      
 Vinkelveien . . . . . . 1456 1656 1856 2056 2256      
 Loesmoen butikken . . . . . . 1457 1657 1857 2057 2257      
 Stubben Loesmoen . . . . . . 1458 1658 1858 2058 2258      
 Hokksund stasjon . . . . . . 1502 1702 1902 2102 2302      
 Hokksund stasjon . . . . . . 1506 1706 1906 2106 2306      
 Øvre Eiker rådhus . . . . . . 1506 1706 1906 2106 2306      
 Hokksund hotellet . . . . . . 1507 1707 1907 2107 2307      
 Hokksund skole . . . . . . 1508 1708 1908 2108 2308      
 Falkbanen . . . . . . 1509 1709 1909 2109 2309      
 Hobbelstadgata . . . . . . 1509 1709 1909 2109 2309      
 Vendelborg . . . . . . 1510 1710 1910 2110 2310      
 Langerud . . . . . . 1511 1711 1911 2111 2311      
 Kverk . . . . . . 1512 1712 1912 2112 2312      
 Skar . . . . . . 1513 1713 1913 2113 2313      
 Brodal . . . . . . 1513 1713 1913 2113 2313      
 Dramdal . . . . . . 1514 1714 1914 2114 2314      
 Knivedalen . . . . . . 1516 1716 1916 2116 2316      
 Osa . . . . . . 1516 1716 1916 2116 2316      
 Fjæringstad . . . . . . 1517 1717 1917 2117 2317      
 Grinna . . . . . . 1518 1718 1918 2118 2318      
 Ødeverp . . . . . . 1518 1718 1918 2118 2318      
 Verp . . . . . . 1519 1719 1919 2119 2319      
 Skillebekk . . . . . . 1520 1720 1920 2120 2320      
 Enger . . . . . . 1522 1722 1922 2122 2322      
 Åmot skysstasjon . . . . . . 1526 1726 1926 2126 2326      
 Åmot skysstasjon . . . . . . 1530 1730 1930 2130 2330      
 Telesletta . . . . . . 1531 1731 1931 2131 2331      
 Grønlund . . . . . . 1531 1731 1931 2131 2331      
 Steinbru . . . . . . 1532 1732 1932 2132 2332      
 Gustadmoen . . . . . . 1533 1733 1933 2133 2333      
 Sakseborg . . . . . . 1533 1733 1933 2133 2333      
 Vassbonn . . . . . . 1535 1735 1935 2135 2335      
 Stalsberg skole . . . . . . 1536 1736 1936 2136 2336      
 Tomta Geithus . . . . . . 1536 1736 1936 2136 2336      
 Nybrua Geithus . . . . . . 1537 1737 1937 2137 2337      
 Kjemperudmyra . . . . . . 1543 1743 1943 2143 2343      
 Kjølstad . . . . . . 1543 1743 1943 2143 2343      
 Kroka . . . . . . 1544 1744 1944 2144 2344      
 Bjølgerudveien . . . . . . 1545 1745 1945 2145 2345      
 Bruenden Vikersund . . . . . . 1547 1747 1947 2147 2347      
 Vikersund bussterminal . . . . . . 1548 1748 1948 2148 2348      
 Vikersund bussterminal 1151 1351 1551 1751 1951 2151 . . .      
 Sand 1152 1352 1552 1752 1952 2152 . . .      
 Hatle 1153 1353 1553 1753 1953 2153 . . .      
 Åsenga 1154 1354 1554 1754 1954 2154 . . .      
 Øverby 1154 1354 1554 1754 1954 2154 . . .      
 Flattum 1155 1355 1555 1755 1955 2155 . . .      
 Ruud kapell 1157 1357 1557 1757 1957 2157 . . .      
 Hope 1157 1357 1557 1757 1957 2157 . . .      
 Svenneby 1158 1358 1558 1758 1958 2158 . . .      
 Hellumkrysset 1158 1358 1558 1758 1958 2158 . . .      
 Kølabonn 1200 1400 1600 1800 2000 2200 . . .      
 Burud gård 1201 1401 1601 1801 2001 2201 . . .      
 Nakkerud 1203 1403 1603 1803 2003 2203 . . .      
 Bråten 1204 1404 1604 1804 2004 2204 . . .      
 Haug 1205 1405 1605 1805 2005 2205 . . .      
 Hollerud 1206 1406 1606 1806 2006 2206 . . .      
 Trollborgen 1206 1406 1606 1806 2006 2206 . . .      
 Tyristrand 1208 1408 1608 1808 2008 2208 . . .      
 Støa Tyristrand 1209 1409 1609 1809 2009 2209 . . .      
 Fegri 1210 1410 1610 1810 2010 2210 . . .      
 Magnusensvingen 1210 1410 1610 1810 2010 2210 . . .      
 Aronsen 1211 1411 1611 1811 2011 2211 . . .      
 Berg gård 1212 1412 1612 1812 2012 2212 . . .      
 Veholt 1213 1413 1613 1813 2013 2213 . . .      
 Breien 1213 1413 1613 1813 2013 2213 . . .      
 Langerud 1213 1413 1613 1813 2013 2213 . . .      
 Muggerud 1214 1414 1614 1814 2014 2214 . . .      
 Ask 1216 1416 1616 1816 2016 2216 . . .      
 Bjerke 1217 1417 1617 1817 2017 2217 . . .      
 Snyta 1218 1418 1618 1818 2018 2218 . . .      
 Bjørkemoen 1218 1418 1618 1818 2018 2218 . . .      
 Pålsgårdshøgda 1219 1419 1619 1819 2019 2219 . . .      
 Styggdalen 1219 1419 1619 1819 2019 2219 . . .      
 Berenga 1220 1420 1620 1820 2020 2220 . . .      
 Tolpinrud 1222 1422 1622 1822 2022 2222 . . .      
 Hvelven omsorgssenter 1222 1422 1622 1822 2022 2222 . . .      
 Ringerike Folkehøgskole 1223 1423 1623 1823 2023 2223 . . .      
 Politihuset 1223 1423 1623 1823 2023 2223 . . .      
 Hønefoss sentrum 1227 1427 1627 1827 2027 2227 . . .      

  *Ikke 26/2-2/3 18. Ikke 26/3-28/3 18. aBare for avstigning. pBare for påstigning.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no