421

 
 Kongsberg - Prestfoss
gjelder for tidsrommet 21.06.17-22.12.17
 

 21.06.17-23.06.17   

              
 Mandag - Fredag On On
ToFr
                     
 Kongsberg knutepunkt 1343 1523           
 Kongsberg Bekkedokk 1344 1524           
 Kongsberg internasjonale skole 1347 1527           
 Spiten 1349 1529           
 Beverlokalet 1350 1530           
 Skriverplassen 1352 1532           
 Pikerfoss 1353 1533           
 Haavengen 1354 1534           
 Åsen 1356 1536           
 Gleda 1357 1537           
 Ullandkrysset 1400 1540           
 Ramsrud 1405 1544           
 Øya 1409 1546           
 Svene 1410 1550           
 Svene kirke 1411 1551           
 Solvoll 1411 1551           
 Flesberg veksthus 1412 1552           
 Moen industrifelt 1413 1553           
 Fjøse 1415 1555           
 Flesberg kommunehus 1415 1556           
 Lampeland 1415 1557           
 Skartumlia    | 1558           
 Skartum    | 1559           
 Ranvik    | 1600           
 Steinset    | 1602           
 Kvernan    | 1603           
 Halland    | 1604           
 Flesberg skole    |    |           
 Vatnebryn    | 1605           
 Lona    | 1607           
 Lislien    | 1607           
 Lyngdal    | 1609           
 Bakli    | 1611           
 Pukkverket    | 1612           
 Laagveiskillet    | 1613           
 Bjerkeset    | 1614           
 Brøtan    | 1615           
 Lauvlid    | 1616           
 Vassenden    | 1618           
 Molia    | 1619           
 Grøterud    | 1620           
 Sigdaldelet    | 1621           
 Gryteelva    | 1621           
 Hiåsen    | 1622           
 Halvorseth    | 1624           
 Lia nedre    | 1626           
 Bjørnerud    | 1630           
 Berg    | 1632           
 Sandsbråten    | 1635           
 Bakås    | 1636           
 Slette    | 1638           
 Prestfoss bru    | 1639           
 Prestfoss herredshus    | 1640           
 Toskjekryss 1416 . . .           
 Stemning 1418 . . .           
 Fløtterud 1419 . . .           
 Vangestad 1420 . . .           
 Neset skysstasjon 1422 . . .           
 Flesberg kryss 1425 . . .           
 Flesberg skole 1425 . . .           

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no