334

 
 Geilo - Ustaoset - Haugastøl
gjelder for tidsrommet 12.02.18-22.06.18
 

 12.02.18-25.02.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Geilo skole . . . . . . . . . . . . . . . 1305 1445 . . .          
 Geilo stasjon 0800 0915 0915 1100 1155 1315 1450 1630          
 Geilo Hotel 0801 0916 0916 1101 1156 1316 1451 1631          
 Ustedalen Hotell 0802 0917 0917 1102 1157 1317 1452 1632          
 Gullsteinvegen 0803 0918 0918 1103 1158 1318 1453 1633          
 Løyte 0804 0919 0919 1104 1159 1319 1454 1634          
 Sekshus 0806 0921 0921 1106 1201 1321 1456 1636          
 Tuftelia 0806 0921 0921 1106 1201 1321 1456 1636          
 Juven 0807 0922 0922 1107 1202 1322 1457 1637          
 Hermodsletta 0808 0923 0923 1108 1203 1323 1458 1638          
 Storhovda 0809 0924 0924 1109 1204 1324 1459 1639          
 Halsteinsgardstølen 0810 0925 0925 1110 1205 1325 1500 1640          
 Rennedalen 0812 0927 0927 1112 1207 1327 1502 1642          
 Ustaoset Fjellstue 0813 0928 0928 1113 1208 1328 1503 1643          
 Ustaeggen 0814 0929 0929 1114 1209 1329 1504 1644          
 Ustaoset 0820 0935 0935 1120 1215 1335 1510 1650          
 Solheim 0821 0936 0936 1121 1216 1336 1511 1651          
 Solheim snuplass 0822 0937 0937 1122 1217 1337 1512 1652          
 Øynan . . . 0937 . . . . . . 1217 . . . 1512 1652          
 Uggen . . . 0938 . . . . . . 1218 . . . 1513 1653          
 Steinviki . . . 0939 . . . . . . 1219 . . . 1514 1654          
 Guristøl . . . 0941 . . . . . . 1221 . . . 1516 1656          
 Karistøltangen . . . 0942 . . . . . . 1222 . . . 1517 1657          
 Konduktørhytta . . . 0944 . . . . . . 1224 . . . 1519 1659          
 Haugastøl Turistsenter . . . 0950 . . . . . . 1230 . . . 1525 1705          
  
 Lørdag  
 Geilo skole . . . . . . . . . . . . . . . . . .              
 Geilo stasjon 0915 1100 1155 1315 1450 1630              
 Geilo Hotel 0916 1101 1156 1316 1451 1631              
 Ustedalen Hotell 0917 1102 1157 1317 1452 1632              
 Gullsteinvegen 0918 1103 1158 1318 1453 1633              
 Løyte 0919 1104 1159 1319 1454 1634              
 Sekshus 0921 1106 1201 1321 1456 1636              
 Tuftelia 0921 1106 1201 1321 1456 1636              
 Juven 0922 1107 1202 1322 1457 1637              
 Hermodsletta 0923 1108 1203 1323 1458 1638              
 Storhovda 0924 1109 1204 1324 1459 1639              
 Halsteinsgardstølen 0925 1110 1205 1325 1500 1640              
 Rennedalen 0927 1112 1207 1327 1502 1642              
 Ustaoset Fjellstue 0928 1113 1208 1328 1503 1643              
 Ustaeggen 0929 1114 1209 1329 1504 1644              
 Ustaoset 0935 1120 1215 1335 1510 1650              
 Solheim 0936 1121 1216 1336 1511 1651              
 Solheim snuplass 0937 1122 1217 1337 1512 1652              
 Øynan 0937 . . . 1217 . . . 1512 1652              
 Uggen 0938 . . . 1218 . . . 1513 1653              
 Steinviki 0939 . . . 1219 . . . 1514 1654              
 Guristøl 0941 . . . 1221 . . . 1516 1656              
 Karistøltangen 0942 . . . 1222 . . . 1517 1657              
 Konduktørhytta 0944 . . . 1224 . . . 1519 1659              
 Haugastøl Turistsenter 0950 . . . 1230 . . . 1525 1705              
         
 Søndag  
 Geilo skole . . . . . . . . . . . . . . . . . .       
 Geilo stasjon 0915 1100 1155 1315 1450 1630       
 Geilo Hotel 0916 1101 1156 1316 1451 1631       
 Ustedalen Hotell 0917 1102 1157 1317 1452 1632       
 Gullsteinvegen 0918 1103 1158 1318 1453 1633       
 Løyte 0919 1104 1159 1319 1454 1634       
 Sekshus 0921 1106 1201 1321 1456 1636       
 Tuftelia 0921 1106 1201 1321 1456 1636       
 Juven 0922 1107 1202 1322 1457 1637       
 Hermodsletta 0923 1108 1203 1323 1458 1638       
 Storhovda 0924 1109 1204 1324 1459 1639       
 Halsteinsgardstølen 0925 1110 1205 1325 1500 1640       
 Rennedalen 0927 1112 1207 1327 1502 1642       
 Ustaoset Fjellstue 0928 1113 1208 1328 1503 1643       
 Ustaeggen 0929 1114 1209 1329 1504 1644       
 Ustaoset 0935 1120 1215 1335 1510 1650       
 Solheim 0936 1121 1216 1336 1511 1651       
 Solheim snuplass 0937 1122 1217 1337 1512 1652       
 Øynan 0937 . . . 1217 . . . 1512 1652       
 Uggen 0938 . . . 1218 . . . 1513 1653       
 Steinviki 0939 . . . 1219 . . . 1514 1654       
 Guristøl 0941 . . . 1221 . . . 1516 1656       
 Karistøltangen 0942 . . . 1222 . . . 1517 1657       
 Konduktørhytta 0944 . . . 1224 . . . 1519 1659       
 Haugastøl Turistsenter 0950 . . . 1230 . . . 1525 1705       

  *Ikke 12/2-16/2 18. Ekstraturer fra 18.februar til og med 3.mars 2018. ****Ikke 17/2 18. Ekstraturer fra 18.februar til og med 3.mars 2018. CIkke 12/2-16/2 18. Ekstra i påsken 25.mars til og med 2. april 2018.
  **Ikke 19/2-23/2 18. AEkstraturer fra 18.februar til og med 3.mars 2018.
  ***Kjøres lørdager i perioden 6.1 - 24.3.2018. BIkke 12/2-16/2 18.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no