360

 
 Gol-Hemsedal-Tuv
gjelder for tidsrommet 12.02.18-24.06.18
 

 12.02.18-28.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Gol stasjon . . . 1145 1525 . . . . . . 1950              
 Gol Bakeri . . . 1146 1526 . . . . . . 1951              
 Breidokkvegen . . . 1148 1528 . . . . . . 1953              
 Bruket . . . 1150 1530 . . . . . . 1955              
 Gol skysstasjon 0740 1155 1535 1535 1700 2000              
 Vonheim 0741 1156 1536 1536 1701 2001              
 Møllebakken 0743 1158 1538 1538 1703 2003              
 Lagmansgard 0744 1159 1539 1539 1704 2004              
 Spildra 0746 1201 1541 1541 1706 2006              
 Stensrudgarasjen 0747 1202 1542 1542 1707 2007              
 Søre Øygardsvegen 0747 1202 1542 1542 1707 2007              
 Nørdre Øygardsvegen 0748 1203 1543 1543 1708 2008              
 Roteigen 0749 1204 1544 1544 1709 2009              
 Bråstadtreet 0750 1205 1545 1545 1710 2010              
 Robru 0751 1206 1546 1546 1711 2011              
 Grønli bru 0752 1207 1547 1547 1712 2012              
 Granheim 0756 1211 1551 1551 1716 2016              
 Hjelmen 0801 1216 1556 1556 1721 2021              
 Harahaug 0802 1217 1557 1557 1722 2022              
 Myteveien 0804 1219 1559 1559 1724 2024              
 Svøo 0805 1220 1600 1600 1725 2025              
 Moen bru 0806 1221 1601 1601 1726 2026              
 Ulsåk 0807 1222 1602 1602 1727 2027              
 Mølla 0809 1224 1604 1604 1729 2029              
 Hemsedal rådhus 0811 1226 1606 1606 1731 2031              
 Trøimhallen 0812 1227 1607 1607 1732 2032              
 Trøim sentrum 0813 1228 1608 1608 1733 2033              
 Bekkedalen 0814 1229 1609 1609 1734 2034              
 Hulbakveien kryss 0816 1231 1611 1611 1736 2036              
 Holde bru 0816 1231 1611 1611 1736 2036              
 Tuv 0820 1235 1615 1615 1740 2040              
 
 Lørdag  
 Gol stasjon . . . 1145 1525                    
 Gol Bakeri . . . 1146 1526                    
 Breidokkvegen . . . 1148 1528                    
 Bruket . . . 1150 1530                    
 Gol skysstasjon 0745 1155 1535                    
 Vonheim 0746 1156 1536                    
 Møllebakken 0748 1158 1538                    
 Lagmansgard 0749 1159 1539                    
 Spildra 0751 1201 1541                    
 Stensrudgarasjen 0752 1202 1542                    
 Søre Øygardsvegen 0752 1202 1542                    
 Nørdre Øygardsvegen 0753 1203 1543                    
 Roteigen 0754 1204 1544                    
 Bråstadtreet 0755 1205 1545                    
 Robru 0756 1206 1546                    
 Grønli bru 0757 1207 1547                    
 Granheim 0801 1211 1551                    
 Hjelmen 0806 1216 1556                    
 Harahaug 0807 1217 1557                    
 Myteveien 0809 1219 1559                    
 Svøo 0810 1220 1600                    
 Moen bru 0811 1221 1601                    
 Ulsåk 0812 1222 1602                    
 Mølla 0814 1224 1604                    
 Hemsedal rådhus 0816 1226 1606                    
 Trøimhallen 0817 1227 1607                    
 Trøim sentrum 0818 1228 1608                    
 Bekkedalen 0819 1229 1609                    
 Hulbakveien kryss 0821 1231 1611                    
 Holde bru 0821 1231 1611                    
 Tuv 0825 1235 1615                    
            
 Søndag  
 Gol stasjon 1145 1525 1950          
 Gol Bakeri 1146 1526 1951          
 Breidokkvegen 1148 1528 1953          
 Bruket 1150 1530 1955          
 Gol skysstasjon 1155 1535 2000          
 Vonheim 1156 1536 2001          
 Møllebakken 1158 1538 2003          
 Lagmansgard 1159 1539 2004          
 Spildra 1201 1541 2006          
 Stensrudgarasjen 1202 1542 2007          
 Søre Øygardsvegen 1202 1542 2007          
 Nørdre Øygardsvegen 1203 1543 2008          
 Roteigen 1204 1544 2009          
 Bråstadtreet 1205 1545 2010          
 Robru 1206 1546 2011          
 Grønli bru 1207 1547 2012          
 Granheim 1211 1551 2016          
 Hjelmen 1216 1556 2021          
 Harahaug 1217 1557 2022          
 Myteveien 1219 1559 2024          
 Svøo 1220 1600 2025          
 Moen bru 1221 1601 2026          
 Ulsåk 1222 1602 2027          
 Mølla 1224 1604 2029          
 Hemsedal rådhus 1226 1606 2031          
 Trøimhallen 1227 1607 2032          
 Trøim sentrum 1228 1608 2033          
 Bekkedalen 1229 1609 2034          
 Hulbakveien kryss 1231 1611 2036          
 Holde bru 1231 1611 2036          
 Tuv 1235 1615 2040          

  *Ikke 26/2-2/3 18. Ikke 26/3-28/3 18.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no