241

 
 Hønefoss-Noresund-Norefjell
gjelder for tidsrommet 12.02.18-23.06.18
 

 12.02.18-28.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Eikli skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1540 . . . . . .        
 Hønefoss sentrum . . . 0800 1150 1250 1400 1525 1545 1610 1715        
 Meieriet . . . 0802 1152 1252 1402 1527 1547 1612 1717        
 Veien skole . . . 0803 1153 1253 1403 1528 1548 1613 1718        
 Veien . . . 0805 1155 1255 1405 1530 1550 1615 1720        
 Ve-svingen . . . 0805 1155 1255    | 1530    |    |    |        
 Norderhovhjemmet . . . 0806 1156 1256    | 1531    |    |    |        
 Oppen . . . 0806 1156 1256    | 1531    |    |    |        
 Annettes vei . . . 0806 1156 1256    | 1531    |    |    |        
 Vanntårnet . . . 0806 1156 1256    | 1531    |    |    |        
 Oppenåsen . . . 0807 1157 1257    | 1532    |    |    |        
 Hallsteinrud . . . 0807 1157 1257    | 1532    |    |    |        
 Enga . . . 0808 1158 1258    | 1532    |    |    |        
 Granum . . . 0809 1159 1259    | 1532    |    |    |        
 Nøklebytoppen . . . 0810 1200 1300    | 1532    |    |    |        
 Tveita . . . 0812 1202 1302    | 1533    |    |    |        
 Heggen skole . . . 0813 1203 1303    | 1533    |    |    |        
 Heggen kryss . . .    | 1204 1304    |    |    |    |    |        
 Svenskerud Veme . . .    | 1204 1304    |    |    |    |    |        
 Heggelisvingen . . .    | 1204 1304    |    |    |    |    |        
 Piperåsveien . . .    | 1204 1304    |    |    |    |    |        
 Flismoveien . . .    | 1204 1304    |    |    |    |    |        
 Øst-Veme . . .    | 1204 1304    |    |    |    |    |        
 Flismoveien . . .    | 1204 1304    |    |    |    |    |        
 Piperåsveien . . .    | 1204 1304    |    |    |    |    |        
 Heggelisvingen . . .    | 1204 1304    |    |    |    |    |        
 Svenskerud Veme . . .    | 1204 1304    |    |    |    |    |        
 Ramsrudveien . . .    |    |    | 1408    | 1553 1618 1723        
 Heggen kryss . . .    | 1205 1305    |    |    |    |    |        
 Nøkleby rv. 7 . . .    |    |    | 1410    | 1555 1620 1725        
 Heggenvanninga . . . 0814 1206 1306 1412 1534 1557 1622 1727        
 Tangen . . . 0815 1206 1306 1413 1535 1558 1623 1728        
 Holmen . . . 0815 1206 1306 1413 1535 1558 1623 1728        
 Veme . . . 0817 1207 1307 1415 1537 1600 1625 1730        
 Kirkeveien . . . 0817 1207 1307 1415 1537 1600 1625 1730        
 Borglund . . . 0819 1209 1309 1417 1537 1600 1627 1732        
 Funkalsrud øst . . . 0819 1209 1309 1417 1538 1601 1627 1732        
 Funkalsrud . . . 0820 1210 1310 1418    |    | 1628 1733        
 Gardhammer . . . 0832 1214 1314 1420 1539 1602 1630 1735        
 Bårnås øst . . . 0833 1215 1315 1421 1542 1603 1631 1736        
 Bårnås . . . 0833 1215 1315 1421 1543 1604 1631 1736        
 Bårnås bru . . . 0834 1216 1316 1422 1545 1605 1632 1737        
 Evjua . . . 0835 1217 1317 1423 1546 1606 1633 1738        
 Skraperud . . . 0836 1218 1318 1424 1547 1607 1634 1739        
 Pukerudhagen . . . 0837 1219 1319 1425 1548 1608 1635 1740        
 Loftshus . . . 0837 1219 1319 1425 1548 1608 1635 1740        
 Hovland . . . 0839 1221 1321 1427 1550 1610 1637 1742        
 Sokna skole 0837 0842    |    |    |    |    |    |    |        
 Skolekrysset Sokna 0838 . . .    |    |    |    |    |    |    |        
 Sokna 0845p . . . 1223 1323 1429 1552 1612 1639 1744        
 Bjerke bru 0845 . . .    |    | 1429 1552    | 1639 . . .        
 Kjos 0846 . . .    |    | 1430 1553    | 1640 . . .        
 Bergland 0847 . . .    |    | 1431 1554    | 1641 . . .        
 Bergland Hotell 0847 . . .    |    | 1431 1554    | 1641 . . .        
 Solli 0850 . . .    |    | 1434 1557    | 1644 . . .        
 Bråten rv. 7 0850 . . .    |    | 1434 1557    | 1644 . . .        
 Bliksrud 0850 . . .    |    | 1434 1557    | 1644 . . .        
 Glasskollen 0851 . . .    |    | 1435 1558    | 1645 . . .        
 Ørte bru 0852 . . .    |    | 1436 1559    | 1646 . . .        
 Hamremoen gård 0857 . . .    |    | 1441 1604    | 1651 . . .        
 Hamremoen 0857 . . .    |    | 1441 1604    | 1651 . . .        
 Strand 0858 . . .    |    | 1442 1605    | 1652 . . .        
 Krøderen Kro 0859 . . .    |    | 1443 1606    | 1653 . . .        
 Søndre Gren 0901 . . .    |    | 1445 1608    | 1655 . . .        
 Nordre Gren 0902 . . .    |    | 1446 1609    | 1656 . . .        
 Bjertnes 0904 . . .    |    | 1448 1611    | 1658 . . .        
 Olberg 0905 . . .    |    | 1449 1612    | 1659 . . .        
 Sole 0906 . . .    |    | 1450 1613    | 1700 . . .        
 Noresund 0907 . . .    |    | 1451 1614    | 1701 . . .        
 Permobakken . . . . . . 1223 1323 . . . . . . 1612 . . . . . .        
              
 Lørdag  
 Eikli skole . . .            
 Hønefoss sentrum 1510            
 Meieriet 1512            
 Veien skole 1513            
 Veien 1515            
 Ve-svingen    |            
 Norderhovhjemmet    |            
 Oppen    |            
 Annettes vei    |            
 Vanntårnet    |            
 Oppenåsen    |            
 Hallsteinrud    |            
 Enga    |            
 Granum    |            
 Nøklebytoppen    |            
 Tveita    |            
 Heggen skole    |            
 Heggen kryss    |            
 Svenskerud Veme    |            
 Heggelisvingen    |            
 Piperåsveien    |            
 Flismoveien    |            
 Øst-Veme    |            
 Flismoveien    |            
 Piperåsveien    |            
 Heggelisvingen    |            
 Svenskerud Veme    |            
 Ramsrudveien 1518            
 Heggen kryss    |            
 Nøkleby rv. 7 1520            
 Heggenvanninga 1522            
 Tangen 1523            
 Holmen 1523            
 Veme 1525            
 Kirkeveien 1525            
 Borglund 1527            
 Funkalsrud øst 1527            
 Funkalsrud 1528            
 Gardhammer 1530            
 Bårnås øst 1531            
 Bårnås 1531            
 Bårnås bru 1532            
 Evjua 1533            
 Skraperud 1534            
 Pukerudhagen 1535            
 Loftshus 1535            
 Hovland 1537            
 Sokna skole    |            
 Skolekrysset Sokna    |            
 Sokna 1539            
 Bjerke bru 1539            
 Kjos 1540            
 Bergland 1541            
 Bergland Hotell 1541            
 Solli 1544            
 Bråten rv. 7 1544            
 Bliksrud 1544            
 Glasskollen 1545            
 Ørte bru 1546            
 Hamremoen gård 1551            
 Hamremoen 1551            
 Strand 1552            
 Krøderen Kro 1553            
 Søndre Gren 1555            
 Nordre Gren 1556            
 Bjertnes 1558            
 Olberg 1559            
 Sole 1600            
 Noresund 1601            
 Permobakken . . .            

  *Ikke 26/2-2/3 18. Ikke 26/3-28/3 18. **På skoledager kjøres til Noresund, ellers til Sokna.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no