233

 
 Hønefoss-Vestre Ådal-Elsrud
gjelder for tidsrommet 21.08.17-30.12.17
 

 21.08.17-01.10.17      

  
 Mandag - Fredag       MaTi
ToFr
On                
 Hønefoss sentrum 0810 1040 1210 1355 1425 1545 1745            
 Meieriet 0814 1044 1214 1359 1429 1549 1749            
 Svarverudveien 0814 1044 1214 1359 1429 1549 1749            
 Follum Fabrikker 0815 1045 1215 1400 1430 1550 1750            
 Arne B. Bangsvei 0815 1045 1215 1400 1430 1550 1750            
 Begnamoen øvre    | 1050    |    |    |    | 1755            
 Follum barnehage 0817 1052 1217 1402 1432 1552 . . .            
 Follummoveien 0818 1052 1217 1402 1432 1552 . . .            
 Kilemoen bussgarasje 0822    |    |    |    |    | . . .            
 Pukkverket 0824 1054 1219 1404 1434 1553 . . .            
 Gythemoen 0826 1055 1220 1405 1435 1554 . . .            
 Tutanrud 0827 1057 1222 1407 1437 1555 . . .            
 Bakken 0827 1057 1222 1407 1437 1555 . . .            
 Rognerud 0827 1057 1222 1407 1437 1555 . . .            
 Hunsdalen 0828 1058 1223 1408 1438 1556 . . .            
 Semmen skole 0828 1058 1223 1408 1438 1556 . . .            
 Larsen 0829 1059 1224 1409 1439 1557 . . .            
 Holt 0831 1101 1226 1410 1441 1559 . . .            
 Søndre Tangen 0832 1102 1227 1411 1442 1600 . . .            
 Semmen 0832 1102 1227 1411 1442 1600 . . .            
 Fosshaugen 0832 1102 1227 1412 1442 1601 . . .            
 Aslebråten 0833 1103 1228 1413 1443 1601 . . .            
 Skollerud bru 0835 1105 1230 1415 1445 1603 . . .            
 Hallingby Samvirkelag    | 1109 1234 1424 1453 1609 . . .            
 Hallingby skole 0840 1110 1235 1425 1455 1610 . . .            
 Benterud . . . . . . 1237 1427 1457 1612 . . .            
 Rundhaugen . . . . . . 1240 1430 1500 1615 . . .            
 Strømmen . . . . . . 1244 1434 1504 1617 . . .            
 Odden . . . . . . 1246 1436 1506 1617 . . .            
 Breitjernveien . . . . . . 1247 1437 1507 1618 . . .            
 Vestre Bergsund . . . . . . 1249 1439 1509 1619 . . .            
 Amundstua . . . . . . 1250 1440 1510 1620 . . .            
 Flattum i Vestre Ådal . . . . . . 1250 1440 1510 1620 . . .            
 Flaskerud i Vestre Ådal . . . . . . 1252 1442 1512 1622 . . .            
 Killingstrømmen . . . . . . 1254 1444a 1514 1624a . . .            
 Ringmoen skole . . . . . . 1256a 1446 1516a 1625 . . .            
 Spåhaug . . . . . . 1300 1450 1520 1629 . . .            
 Olsviken . . . . . . 1302 1452 1522 1631 . . .            
 Gunbjørud . . . . . . 1303 1453 1523 1632 . . .            
 Ringerud gård . . . . . . 1305 1455 1525 1634 . . .            
 Oset . . . . . . 1307 1457 1527 1636 . . .            
 Tossevika . . . . . . 1309 1459 1529 1638 . . .            
 Jemterud . . . . . . 1309 1459 1529 1638 . . .            
 Strande . . . . . . 1311 1501 1531 1640 . . .            
 Hagen . . . . . . 1312 1502 1532 1641 . . .            
 Sandvika . . . . . . 1313 1503 1533 1642 . . .            
 Viker . . . . . . 1314 1504 1534 1643 . . .            
 Storvika . . . . . . 1315 1505 1535 1644 . . .            
 Torstensrud . . . . . . 1316 1506 1536 1645 . . .            
 Elsrud . . . . . . 1318 1508 1538 1647 . . .            
              
 Lørdag  
 Hønefoss sentrum 1000 1430           
 Meieriet 1004 1434           
 Svarverudveien 1004 1434           
 Follum Fabrikker 1005 1435           
 Arne B. Bangsvei 1005 1435           
 Begnamoen øvre 1010 1440           
 Follum barnehage . . . . . .           
 Follummoveien . . . . . .           
 Kilemoen bussgarasje . . . . . .           
 Pukkverket . . . . . .           
 Gythemoen . . . . . .           
 Tutanrud . . . . . .           
 Bakken . . . . . .           
 Rognerud . . . . . .           
 Hunsdalen . . . . . .           
 Semmen skole . . . . . .           
 Larsen . . . . . .           
 Holt . . . . . .           
 Søndre Tangen . . . . . .           
 Semmen . . . . . .           
 Fosshaugen . . . . . .           
 Aslebråten . . . . . .           
 Skollerud bru . . . . . .           
 Hallingby Samvirkelag . . . . . .           
 Hallingby skole . . . . . .           
 Benterud . . . . . .           
 Rundhaugen . . . . . .           
 Strømmen . . . . . .           
 Odden . . . . . .           
 Breitjernveien . . . . . .           
 Vestre Bergsund . . . . . .           
 Amundstua . . . . . .           
 Flattum i Vestre Ådal . . . . . .           
 Flaskerud i Vestre Ådal . . . . . .           
 Killingstrømmen . . . . . .           
 Ringmoen skole . . . . . .           
 Spåhaug . . . . . .           
 Olsviken . . . . . .           
 Gunbjørud . . . . . .           
 Ringerud gård . . . . . .           
 Oset . . . . . .           
 Tossevika . . . . . .           
 Jemterud . . . . . .           
 Strande . . . . . .           
 Hagen . . . . . .           
 Sandvika . . . . . .           
 Viker . . . . . .           
 Storvika . . . . . .           
 Torstensrud . . . . . .           
 Elsrud . . . . . .           

  aBare for avstigning.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no