233

 
 Hønefoss-Vestre Ådal-Elsrud
gjelder for tidsrommet 03.03.18-23.06.18
 

 03.03.18-25.03.18      

  
 Mandag - Fredag       MaTi
ToFr
On                
 Hønefoss sentrum 0810 1040 1210 1355 1425 1545 1745            
 Meieriet 0814 1044 1214 1359 1429 1549 1749            
 Svarverudveien 0814 1044 1214 1359 1429 1549 1749            
 Follum Fabrikker 0815 1045 1215 1400 1430 1550 1750            
 Arne B. Bangsvei 0815 1045 1215 1400 1430 1550 1750            
 Begnamoen øvre    | 1050    |    |    |    | 1755            
 Follum barnehage 0817 1052 1217 1402 1432 1552 . . .            
 Follummoveien 0818 1052 1217 1402 1432 1552 . . .            
 Kilemoen bussgarasje 0822    |    |    |    |    | . . .            
 Pukkverket 0824 1054 1219 1404 1434 1554 . . .            
 Gythemoen 0826 1055 1220 1405 1435 1555 . . .            
 Tutanrud 0827 1057 1222 1407 1437 1557 . . .            
 Bakken 0827 1057 1222 1407 1437 1557 . . .            
 Rognerud 0827 1057 1222 1407 1437 1557 . . .            
 Hunsdalen 0828 1058 1223 1408 1438 1558 . . .            
 Semmen skole 0828 1058 1223 1408 1438 1558 . . .            
 Larsen 0829 1059 1224 1409 1439 1559 . . .            
 Holt 0831 1101 1226 1411 1441 1601 . . .            
 Søndre Tangen 0832 1102 1227 1412 1442 1602 . . .            
 Semmen 0832 1102 1227 1412 1442 1602 . . .            
 Fosshaugen 0832 1102 1227 1412 1442 1602 . . .            
 Aslebråten 0833 1103 1228 1413 1443 1603 . . .            
 Skollerud bru 0835 1105 1230 1415 1445 1605 . . .            
 Hallingby Samvirkelag    | 1109 1234 1419 1449 1609 . . .            
 Hallingby skole 0840 1110 1235 1420 1450 1610 . . .            
 Benterud . . . . . . 1237 1422 1452 1612 . . .            
 Rundhaugen . . . . . . 1240 1425 1455 1615 . . .            
 Strømmen . . . . . . 1244 1429 1459 1619 . . .            
 Odden . . . . . . 1246 1431 1501 1621 . . .            
 Breitjernveien . . . . . . 1247 1432 1502 1622 . . .            
 Vestre Bergsund . . . . . . 1249 1434 1504 1624 . . .            
 Amundstua . . . . . . 1250 1435 1505 1625 . . .            
 Flattum i Vestre Ådal . . . . . . 1250 1435 1505 1625 . . .            
 Flaskerud i Vestre Ådal . . . . . . 1252 1437 1507 1627 . . .            
 Killingstrømmen . . . . . . 1254 1439 1509 1629 . . .            
 Ringmoen skole . . . . . . 1256a 1441a 1511a 1631 . . .            
 Spåhaug . . . . . . 1300 1445 1515 . . . . . .            
 Olsviken . . . . . . 1302 1447 1517 . . . . . .            
 Gunbjørud . . . . . . 1303 1448 1518 . . . . . .            
 Ringerud gård . . . . . . 1305 1450 1520 . . . . . .            
 Oset . . . . . . 1307 1452 1522 . . . . . .            
 Tossevika . . . . . . 1309 1454 1524 . . . . . .            
 Jemterud . . . . . . 1309 1454 1524 . . . . . .            
 Strande . . . . . . 1311 1456 1526 . . . . . .            
 Hagen . . . . . . 1312 1457 1527 . . . . . .            
 Sandvika . . . . . . 1313 1458 1528 . . . . . .            
 Viker . . . . . . 1314 1459 1529 . . . . . .            
 Storvika . . . . . . 1315 1500 1530 . . . . . .            
 Torstensrud . . . . . . 1316 1501 1531 . . . . . .            
 Elsrud . . . . . . 1318 1503 1533 . . . . . .            
              
 Lørdag  
 Hønefoss sentrum 1000 1430           
 Meieriet 1004 1434           
 Svarverudveien 1004 1434           
 Follum Fabrikker 1005 1435           
 Arne B. Bangsvei 1005 1435           
 Begnamoen øvre 1010 1440           
 Follum barnehage . . . . . .           
 Follummoveien . . . . . .           
 Kilemoen bussgarasje . . . . . .           
 Pukkverket . . . . . .           
 Gythemoen . . . . . .           
 Tutanrud . . . . . .           
 Bakken . . . . . .           
 Rognerud . . . . . .           
 Hunsdalen . . . . . .           
 Semmen skole . . . . . .           
 Larsen . . . . . .           
 Holt . . . . . .           
 Søndre Tangen . . . . . .           
 Semmen . . . . . .           
 Fosshaugen . . . . . .           
 Aslebråten . . . . . .           
 Skollerud bru . . . . . .           
 Hallingby Samvirkelag . . . . . .           
 Hallingby skole . . . . . .           
 Benterud . . . . . .           
 Rundhaugen . . . . . .           
 Strømmen . . . . . .           
 Odden . . . . . .           
 Breitjernveien . . . . . .           
 Vestre Bergsund . . . . . .           
 Amundstua . . . . . .           
 Flattum i Vestre Ådal . . . . . .           
 Flaskerud i Vestre Ådal . . . . . .           
 Killingstrømmen . . . . . .           
 Ringmoen skole . . . . . .           
 Spåhaug . . . . . .           
 Olsviken . . . . . .           
 Gunbjørud . . . . . .           
 Ringerud gård . . . . . .           
 Oset . . . . . .           
 Tossevika . . . . . .           
 Jemterud . . . . . .           
 Strande . . . . . .           
 Hagen . . . . . .           
 Sandvika . . . . . .           
 Viker . . . . . .           
 Storvika . . . . . .           
 Torstensrud . . . . . .           
 Elsrud . . . . . .           

  aBare for avstigning.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no