228

 
 Haldenjordet-Hvervenmoen
gjelder for tidsrommet 12.02.18-24.06.18
 

 12.02.18-28.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Morgenbøen 0514 0544 0559 0614 0629 0644 0659 0714 0729 0744 0759 0814 0829
 Haldenveien 6 0515 0545 0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745 0800 0815 0830
 Fossekallveien 0516 0546 0601 0616 0631 0646 0701 0716 0731 0746 0801 0816 0831
 Lundveien 0516 0546 0601 0616 0631 0646 0701 0716 0731 0746 0801 0816 0831
 Regnorgården 0517 0547 0602 0617 0632 0647 0702 0717 0732 0747 0802 0817 0832
 Gullagata 0518 0548 0603 0618 0633 0648 0703 0718 0733 0748 0803 0818 0833
 Ullerålsgata 0519 0549 0604 0619 0634 0649 0704 0719 0734 0749 0804 0819 0834
 Nordre torg 0520 0550 0605 0620 0635 0650 0705 0720 0735 0750 0805 0820 0835
 Hønefoss sentrum 0526 0556 0611 0626 0641 0656 0711 0726 0741 0756 0811 0826 0841
 Storgata . . . . . . 0612 0627 0642 0657 0712 0727 0742 0757 0812 0827 0842
 Eikli skole . . . . . . 0613 0628 0643 0658 0713 0728 0743 0758 0813 0828 0843
 Dalsbråten . . . . . . 0614 0629 0644 0659 0714 0729 0744 0759 0814 0829 0844
 Ringerike sykehus . . . . . . 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745 0800 0815 0830 0845
 Ringerike sykehus E16 . . . . . . 0618 0633 0648 0703 0718 0733 0748 0803 0818 0833 0848
 Hvervenmoveien . . . . . . 0618 0633 0648 0703 0718 0733 0748 0803 0818 0833 0848
 Hvervenmoen . . . . . . 0621 0636 0651 0706 0721 0736 0751 0806 0821 0836 0851
  
 Mandag - Fredag  
     MinMin      Min
 Morgenbøen 0844 0859 0914 0944   14   44 1214 1244 1314 1329 1344 1359   14
 Haldenveien 6 0845 0900 0915 0945   15   45 1215 1245 1315 1330 1345 1400   15
 Fossekallveien 0846 0901 0916 0946   16   46 1216 1246 1316 1331 1346 1401   16
 Lundveien 0846 0901 0916 0946   16   46 1216 1246 1316 1331 1346 1401   16
 Regnorgården 0847 0902 0917 0947   17   47 1217 1247 1317 1332 1347 1402   17
 Gullagata 0848 0903 0918 0948   18   48 1218 1248 1318 1333 1348 1403   18
 Ullerålsgata 0849 0904 0919 0949   19   49 1219 1249 1319 1334 1349 1404   19
 Nordre torg 0850 0905 0920 0950   20   50 1220 1250 1320 1335 1350 1405   20
 Hønefoss sentrum 0856 0911 0926 0956   26   56 1226 1256 1326 1341 1356 1411   26
 Storgata 0857 0912 0927 0957   27   57 1227 1257 1327 1342 1357 1412   27
 Eikli skole 0858 0913 0928 0958   28   58 1228 1258 1328 1343 1358 1413   28
 Dalsbråten 0859 0914 0929 0959   29   59 1229 1259 1329 1344 1359 1414   29
 Ringerike sykehus 0900 0915 0930 1000   30   00 1230 1300 1330 1345 1400 1415   30
 Ringerike sykehus E16 0903 0918 0933 1003   33   03 1233 1303 1333 1348 1403 1418   33
 Hvervenmoveien 0903 0918 0933 1003   33   03 1233 1303 1333 1348 1403 1418   33
 Hvervenmoen 0906 0921 0936 1006   36   06 1236 1306 1336 1351 1406 1421   36
  
 Mandag - Fredag  
 MinMinMin          
 Morgenbøen   29   44   59 1614 1629 1644 1659 1714 1729 1744 1814 1844 1914
 Haldenveien 6   30   45   00 1615 1630 1645 1700 1715 1730 1745 1815 1845 1915
 Fossekallveien   31   46   01 1616 1631 1646 1701 1716 1731 1746 1816 1846 1916
 Lundveien   31   46   01 1616 1631 1646 1701 1716 1731 1746 1816 1846 1916
 Regnorgården   32   47   02 1617 1632 1647 1702 1717 1732 1747 1817 1847 1917
 Gullagata   33   48   03 1618 1633 1648 1703 1718 1733 1748 1818 1848 1918
 Ullerålsgata   34   49   04 1619 1634 1649 1704 1719 1734 1749 1819 1849 1919
 Nordre torg   35   50   05 1620 1635 1650 1705 1720 1735 1750 1820 1850 1920
 Hønefoss sentrum   41   56   11 1626 1641 1656 1711 1726 1741 1756 1826 1856 1926
 Storgata   42   57   12 1627 1642 1657 1712 1727 1742 1757 1827 1857 1927
 Eikli skole   43   58   13 1628 1643 1658 1713 1728 1743 1758 1828 1858 1928
 Dalsbråten   44   59   14 1629 1644 1659 1714 1729 1744 1759 1829 1859 1929
 Ringerike sykehus   45   00   15 1630 1645 1700 1715 1730 1745 1800 1830 1900 1930
 Ringerike sykehus E16   48   03   18 1633 1648 1703 1718 1733 1748 1803 1833 1903 1933
 Hvervenmoveien   48   03   18 1633 1648 1703 1718 1733 1748 1803 1833 1903 1933
 Hvervenmoen   51   06   21 1636 1651 1706 1721 1736 1751 1806 1836 1906 1936
  
 Mandag - Fredag  
 Morgenbøen 1944 2014 2044 2144 2244                
 Haldenveien 6 1945 2015 2045 2145 2245                
 Fossekallveien 1946 2016 2046 2146 2246                
 Lundveien 1946 2016 2046 2146 2246                
 Regnorgården 1947 2017 2047 2147 2247                
 Gullagata 1948 2018 2048 2148 2248                
 Ullerålsgata 1949 2019 2049 2149 2249                
 Nordre torg 1950 2020 2050 2150 2250                
 Hønefoss sentrum 1956 2026 2056 2156 2256                
 Storgata 1957 2027 2057 2157 2257                
 Eikli skole 1958 2028 2058 2158 2258                
 Dalsbråten 1959 2029 2059 2159 2259                
 Ringerike sykehus 2000 2030 2100 2200 2300                
 Ringerike sykehus E16 2003 2033 2103 2203 2303                
 Hvervenmoveien 2003 2033 2103 2203 2303                
 Hvervenmoen 2006 2036 2106 2206 2306                
 
 Lørdag  
     MinMin       
 Morgenbøen 0744 0844 0914 0944   14   44 2014 2044 2144 2244      
 Haldenveien 6 0745 0845 0915 0945   15   45 2015 2045 2145 2245      
 Fossekallveien 0746 0846 0916 0946   16   46 2016 2046 2146 2246      
 Lundveien 0746 0846 0916 0946   16   46 2016 2046 2146 2246      
 Regnorgården 0747 0847 0917 0947   17   47 2017 2047 2147 2247      
 Gullagata 0748 0848 0918 0948   18   48 2018 2048 2148 2248      
 Ullerålsgata 0749 0849 0919 0949   19   49 2019 2049 2149 2249      
 Nordre torg 0750 0850 0920 0950   20   50 2020 2050 2150 2250      
 Hønefoss sentrum 0756 0856 0926 0956   26   56 2026 2056 2156 2256      
 Storgata 0757 0857 0927 0957   27   57 2027 2057 2157 2257      
 Eikli skole 0758 0858 0928 0958   28   58 2028 2058 2158 2258      
 Dalsbråten 0759 0859 0929 0959   29   59 2029 2059 2159 2259      
 Ringerike sykehus 0800 0900 0930 1000   30   00 2030 2100 2200 2300      
 Ringerike sykehus E16 0803 0903 0933 1003   33   03 2033 2103 2203 2303      
 Hvervenmoveien 0803 0903 0933 1003   33   03 2033 2103 2203 2303      
 Hvervenmoen 0806 0906 0936 1006   36   06 2036 2106 2206 2306      
            
 Søndag  
  Min           
 Morgenbøen 1044   44 2144          
 Haldenveien 6 1045   45 2145          
 Fossekallveien 1046   46 2146          
 Lundveien 1046   46 2146          
 Regnorgården 1047   47 2147          
 Gullagata 1048   48 2148          
 Ullerålsgata 1049   49 2149          
 Nordre torg 1050   50 2150          
 Hønefoss sentrum 1056   56 2156          
 Storgata 1057   57 2157          
 Eikli skole 1058   58 2158          
 Dalsbråten 1059   59 2159          
 Ringerike sykehus 1100   00 2200          
 Ringerike sykehus E16 1103   03 2203          
 Hvervenmoveien 1103   03 2203          
 Hvervenmoen 1106   06 2206          

  *Ikke 26/3-28/3 18.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no