225

 
 Hønefoss - Viul
gjelder for tidsrommet 03.03.18-23.06.18
 

 03.03.18-25.03.18      

  
 Mandag - Fredag         MaOn
ToFr
Ti              
 Hønefoss sentrum 0705 0910 1210 1310 1355 1425 1600            
 Riddergården 0707 0912 1212 1312 1357 1427 1602            
 Hvitbrua 0708 0913 1213 1313 1358 1428 1603            
 Vesterntangen 0709 0914 1214 1314 1359 1429 1604            
 Vestern 0710 0915 1214 1315 1359 1429 1605            
 Sætranggata 0711 0916 1215 1316 1400 1430 1606            
 Freitag 0712 0917 1216 1317 1401 1431 1607            
 Nedre Klekken 0714 0919 1217 1319 1402 1432 1609            
 Haug Senter 0716 0921 1218 1321 1403 1433 1611            
 Haugsbygd skole    |    | 1225    | 1410 1440    |            
 Loeshagen 0717 0922 1225 1322 1410 1440 1612            
 Hvalskrysset 0720 0925 1226 1325 1411 1441 1615            
 Hvalsletta 0721 0926 1227 1326 1412 1442 1616            
 Svingheim 0723 0928 1228 1328 1413 1443 1618            
 Viul bru 0725 0930 1230 1330 1415 1445 1620            
 Viul 0726 0931 1231 1331 1416 1446 1621            
              
 Lørdag  
 Hønefoss sentrum 0910 1310           
 Riddergården 0912 1312           
 Hvitbrua 0913 1313           
 Vesterntangen 0914 1314           
 Vestern 0915 1315           
 Sætranggata 0916 1316           
 Freitag 0917 1317           
 Nedre Klekken 0919 1319           
 Haug Senter 0921 1321           
 Haugsbygd skole    |    |           
 Loeshagen 0922 1322           
 Hvalskrysset 0925 1325           
 Hvalsletta 0926 1326           
 Svingheim 0928 1328           
 Viul bru 0930 1330           
 Viul 0931 1331           

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no


Generell informasjon: %%Ruten er innstilt denne perioden.