224

 
 Hønefoss-Lisletta-Haug
gjelder for tidsrommet 03.03.18-23.06.18
 

 03.03.18-25.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Hønefoss sentrum 0740 1200 1350 1425 1545                
 Storgata 0740 1200 1350 1425 1545                
 Eikli skole 0740 1200 1350 1425 1545                
 Dalsbråten 0743 1203 1353 1428 1548                
 Ringerike sykehus E16 0745 1205 1355 1430 1550                
 Trøgstad 0745 1205 1355 1430 1550                
 Hønensvingen E16 0747 1207 1357 1432 1552                
 Hønensvingen 0748 1208 1358 1433 1553                
 Tandbergmoveien 0748 1209 1359 1434 1554                
 Lisletta 0749 1210 1400 1435 1555                
 Gullerud 0749 1210 1400 1435 1555                
 Kullerud 0749 1210 1400 1435 1555                
 Borger 0750 1211 1401 1436 1556                
 Haug Senter 0753    | 1404    |    |                
 Haugsbygd skole 0756    | 1407    |    |                
 Haug kirke . . .    | 1407    |    |                
 Klekken . . .    | 1410    |    |                
 Nedre Berg . . .    | 1411    |    |                
 Øvre Berg . . .    | 1412    |    |                
 Horne . . .    | 1412    |    |                
 Gjermundbo . . .    | 1414    |    |                
 Smeden . . .    | 1416    |    |                
 Klækken Hotell . . . 1212 . . . 1437 1557                
 Færdenmarka . . . 1213 . . . 1438 1558                
 Furuseth . . . 1214 . . . 1439 1559                
 Smeden . . . 1216 . . . 1441 1601                
              
 Lørdag  
 Hønefoss sentrum 1200 1545           
 Storgata 1200 1545           
 Eikli skole 1200 1545           
 Dalsbråten 1203 1548           
 Ringerike sykehus E16 1205 1550           
 Trøgstad 1205 1550           
 Hønensvingen E16 1207 1552           
 Hønensvingen 1208 1553           
 Tandbergmoveien 1209 1554           
 Lisletta 1210 1555           
 Gullerud 1210 1555           
 Kullerud 1210 1555           
 Borger 1211 1556           
 Haug Senter    |    |           
 Haugsbygd skole    |    |           
 Haug kirke    |    |           
 Klekken    |    |           
 Nedre Berg    |    |           
 Øvre Berg    |    |           
 Horne    |    |           
 Gjermundbo    |    |           
 Smeden    |    |           
 Klækken Hotell 1212 1557           
 Færdenmarka 1213 1558           
 Furuseth 1214 1559           
 Smeden 1216 1601           

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no