223

 
 Hønefoss-Klekken-Hønefoss
gjelder for tidsrommet 12.02.18-24.06.18
 

 12.02.18-28.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Hønefoss sentrum 0540 0610 0640 0715 0745 0815 0915 1015 1115 1215 1315 1345 1415
 Riddergården 0541 0611 0641 0716 0746 0816 0916 1016 1116 1216 1316 1346 1416
 Hvitbrua 0542 0612 0642 0717 0747 0817 0917 1017 1117 1217 1317 1347 1417
 Vesterntangen 0543 0613 0643 0718 0748 0818 0918 1018 1118 1218 1318 1348 1418
 Vestern 0544 0614 0644 0719 0749 0819 0919 1019 1119 1219 1319 1349 1419
 Sætranggata 0545 0615 0645 0720 0750 0820 0920 1020 1120 1220 1320 1350 1420
 Freitag 0546 0616 0646 0721 0751 0821 0921 1021 1121 1221 1321 1351 1421
 Nedre Klekken 0548 0618 0648 0723 0753 0823 0923 1023 1123 1223 1323 1353 1423
 Klekken 0548 0618    | 0723 0753    | 0923 1023    |    | 1323    |    |
 Nedre Berg 0549 0619    | 0724 0754    | 0924 1024    |    | 1324    |    |
 Øvre Berg 0549 0619    | 0724 0754    | 0924 1024    |    | 1324    |    |
 Klækken Hotell    |    | 0649    |    | 0824    |    | 1124 1224    | 1354 1424
 Horne 0549 0619    | 0724 0754    | 0924 1024    |    | 1324    |    |
 Færdenmarka    |    | 0650    |    | 0825    |    | 1125 1225    | 1355 1425
 Gjermundbo 0550 0620    | 0725 0755    | 0925 1025    |    | 1325    |    |
 Furuseth    |    | 0651    |    | 0826    |    | 1126 1226    | 1356 1426
 Smeden 0553 0623 0653 0728 0758 0828 0928 1028 1128 1228 1328 1358 1428
  
 Mandag - Fredag  
 Hønefoss sentrum 1445 1515 1545 1615 1645 1715 1745 1815 1915 2015 2115    
 Riddergården 1446 1516 1546 1616 1646 1716 1746 1816 1916 2016 2116    
 Hvitbrua 1447 1517 1547 1617 1647 1717 1747 1817 1917 2017 2117    
 Vesterntangen 1448 1518 1548 1618 1648 1718 1748 1818 1918 2018 2118    
 Vestern 1449 1519 1549 1619 1649 1719 1749 1819 1919 2019 2119    
 Sætranggata 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750 1820 1920 2020 2120    
 Freitag 1451 1521 1551 1621 1651 1721 1751 1821 1921 2021 2121    
 Nedre Klekken 1453 1523 1553 1623 1653 1723 1753 1823 1923 2023 2123    
 Klekken 1453    | 1553 1623    | 1723 1753    | 1923 2023    |    
 Nedre Berg 1454    | 1554 1624    | 1724 1754    | 1924 2024    |    
 Øvre Berg 1454    | 1554 1624    | 1724 1754    | 1924 2024    |    
 Klækken Hotell    | 1524    |    | 1654    |    | 1824    |    | 2124    
 Horne 1454    | 1554 1624    | 1724 1754    | 1924 2024    |    
 Færdenmarka    | 1525    |    | 1655    |    | 1825    |    | 2125    
 Gjermundbo 1455    | 1555 1625    | 1725 1755    | 1925 2025    |    
 Furuseth    | 1526    |    | 1656    |    | 1826    |    | 2126    
 Smeden 1458 1528 1558 1628 1658 1728 1758 1828 1928 2028 2128    
 
 Lørdag  
 Hønefoss sentrum 0915 1015 1115 1215 1315 1415 1515 1615 1715 1815 1915 2015 2115
 Riddergården 0916 1016 1116 1216 1316 1416 1516 1616 1716 1816 1916 2016 2116
 Hvitbrua 0917 1017 1117 1217 1317 1417 1517 1617 1717 1817 1917 2017 2117
 Vesterntangen 0918 1018 1118 1218 1318 1418 1518 1618 1718 1818 1918 2018 2118
 Vestern 0919 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1619 1719 1819 1919 2019 2119
 Sætranggata 0920 1020 1120 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020 2120
 Freitag 0921 1021 1121 1221 1321 1421 1521 1621 1721 1821 1921 2021 2121
 Nedre Klekken 0923 1023 1123 1223 1323 1423 1523 1623 1723 1823 1923 2023 2123
 Klekken 0923 1023    |    | 1323    |    | 1623 1723    | 1923 2023    |
 Nedre Berg 0924 1024    |    | 1324    |    | 1624 1724    | 1924 2024    |
 Øvre Berg 0924 1024    |    | 1324    |    | 1624 1724    | 1924 2024    |
 Klækken Hotell    |    | 1124 1224    | 1424 1524    |    | 1824    |    | 2124
 Horne 0924 1024    |    | 1324    |    | 1624 1724    | 1924 2024    |
 Færdenmarka    |    | 1125 1225    | 1425 1525    |    | 1825    |    | 2125
 Gjermundbo 0925 1025    |    | 1325    |    | 1625 1725    | 1925 2025    |
 Furuseth    |    | 1126 1226    | 1426 1526    |    | 1826    |    | 2126
 Smeden 0928 1028 1128 1228 1328 1428 1528 1628 1728 1828 1928 2028 2128
    
 Søndag  
 Hønefoss sentrum 1115 1215 1315 1415 1515 1615 1715 1815 1915 2015 2115  
 Riddergården 1116 1216 1316 1416 1516 1616 1716 1816 1916 2016 2116  
 Hvitbrua 1117 1217 1317 1417 1517 1617 1717 1817 1917 2017 2117  
 Vesterntangen 1118 1218 1318 1418 1518 1618 1718 1818 1918 2018 2118  
 Vestern 1119 1219 1319 1419 1519 1619 1719 1819 1919 2019 2119  
 Sætranggata 1120 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020 2120  
 Freitag 1121 1221 1321 1421 1521 1621 1721 1821 1921 2021 2121  
 Nedre Klekken 1123 1223 1323 1423 1523 1623 1723 1823 1923 2023 2123  
 Klekken    |    | 1323    |    | 1623 1723    | 1923 2023    |  
 Nedre Berg    |    | 1324    |    | 1624 1724    | 1924 2024    |  
 Øvre Berg    |    | 1324    |    | 1624 1724    | 1924 2024    |  
 Klækken Hotell 1124 1224    | 1424 1524    |    | 1824    |    | 2124  
 Horne    |    | 1324    |    | 1624 1724    | 1924 2024    |  
 Færdenmarka 1125 1225    | 1425 1525    |    | 1825    |    | 2125  
 Gjermundbo    |    | 1325    |    | 1625 1725    | 1925 2025    |  
 Furuseth 1126 1226    | 1426 1526    |    | 1826    |    | 2126  
 Smeden 1128 1228 1328 1428 1528 1628 1728 1828 1928 2028 2128  

  *Ikke 26/3-28/3 18.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no