222

 
 Hønefoss - Heradsbygda
gjelder for tidsrommet 12.02.18-24.06.18
 

 12.02.18-28.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Hønefoss sentrum . . . . . . . . . 0630 . . . . . . 0730 0745 0815 0845 0915 0945 1015
 Meieriet . . . . . . . . . 0633 . . . . . . 0733 0748 0818 0848 0918 0948 1018
 Veien skole . . . . . . . . . 0634 . . . . . . 0734 0749 0819 0849 0919 0949 1019
 Veien . . . . . . . . . 0635 . . . . . . 0735 0750 0820 0850 0920 0950 1020
 Ve-svingen . . . . . . . . . 0636 . . . . . . 0736 0751 0821 0851 0921 0951 1021
 Norderhovhjemmet 0540 0555 0610 0636 0655 0710 0736 0751 0821 0851 0921 0951 1021
 Oppen 0540 0555 0610 0637 0655 0710 0737 0752 0822 0852 0922 0952 1022
 Annettes vei 0540 0555 0610 0637 0655 0710 0737 0752 0822 0852 0922 0952 1022
 Vanntårnet 0541 0556 0611 0638 0656 0711 0738 0753 0823 0853 0923 0953 1023
 Oppenåsen 0543 0558 0613 0639 0658 0713 0739 0754 0824 0854 0924 0954 1024
  
 Mandag - Fredag  
  MinMin          
 Hønefoss sentrum 1045   15   45 1415 1445 1515 1530 1545 1600 1615 1630 1645 1700
 Meieriet 1048   18   48 1418 1448 1518 1533 1548 1603 1618 1633 1648 1703
 Veien skole 1049   19   49 1419 1449 1519 1534 1549 1604 1619 1634 1649 1704
 Veien 1050   20   50 1420 1450 1520 1535 1550 1605 1620 1635 1650 1705
 Ve-svingen 1051   21   51 1421 1451 1521 1536 1551 1606 1621 1636 1651 1706
 Norderhovhjemmet 1051   21   51 1421 1451 1521 1536 1551 1606 1621 1636 1651 1706
 Oppen 1052   22   52 1422 1452 1522 1537 1552 1607 1622 1637 1652 1707
 Annettes vei 1052   22   52 1422 1452 1522 1537 1552 1607 1622 1637 1652 1707
 Vanntårnet 1053   23   53 1423 1453 1523 1538 1553 1608 1623 1638 1653 1708
 Oppenåsen 1054   24   54 1424 1454 1524 1539 1554 1609 1624 1639 1654 1709
  
 Mandag - Fredag  
 Hønefoss sentrum 1715 1730 1745 1815 1845 1915 1945 2015 2045 2115 2215 2315  
 Meieriet 1718 1733 1748 1818 1848 1918 1948 2018 2048 2118 2218 2318  
 Veien skole 1719 1734 1749 1819 1849 1919 1949 2019 2049 2119 2219 2319  
 Veien 1720 1735 1750 1820 1850 1920 1950 2020 2050 2120 2220 2320  
 Ve-svingen 1721 1736 1751 1821 1851 1921 1951 2021 2051 2121 2221 2321  
 Norderhovhjemmet 1721 1736 1751 1821 1851 1921 1951 2021 2051 2121 2221 2321  
 Oppen 1722 1737 1752 1822 1852 1922 1952 2022 2052 2122 2222 2322  
 Annettes vei 1722 1737 1752 1822 1852 1922 1952 2022 2052 2122 2222 2322  
 Vanntårnet 1723 1738 1753 1823 1853 1923 1953 2023 2053 2123 2223 2323  
 Oppenåsen 1724 1739 1754 1824 1854 1924 1954 2024 2054 2124 2224 2324  
 
 Lørdag  
  Min           
 Hønefoss sentrum 0715   15 2315                    
 Meieriet 0718   18 2318                    
 Veien skole 0719   19 2319                    
 Veien 0720   20 2320                    
 Ve-svingen 0721   21 2321                    
 Norderhovhjemmet 0721   21 2321                    
 Oppen 0722   22 2322                    
 Annettes vei 0722   22 2322                    
 Vanntårnet 0723   23 2323                    
 Oppenåsen 0724   24 2324                    
            
 Søndag  
  Min           
 Hønefoss sentrum 1115   15 2215          
 Meieriet 1118   18 2218          
 Veien skole 1119   19 2219          
 Veien 1120   20 2220          
 Ve-svingen 1121   21 2221          
 Norderhovhjemmet 1121   21 2221          
 Oppen 1122   22 2222          
 Annettes vei 1122   22 2222          
 Vanntårnet 1123   23 2223          
 Oppenåsen 1124   24 2224          

  *Ikke 26/2-2/3 18. Ikke 26/3-28/3 18.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no