212

 
 Hønefoss-Sundvollen
gjelder for tidsrommet 03.03.18-21.06.18
 

 03.03.18-25.03.18      

      
 Mandag - Fredag       TiOn
ToFr
  MaOn
ToFr
MaOn
ToFr
  Ti        
 Haugsbygd skole . . . . . . . . . 1225 . . . 1410 1411 . . . 1440 . . .   
 Haug kirke . . . . . . . . . 1225 . . . 1410 1411 . . . 1440 . . .   
 Borger . . . . . . . . . 1228 . . . 1413 1414 . . . 1443 . . .   
 Ryghseter . . . . . . . . . 1229 . . . 1414 1415 . . . 1444 . . .   
 Tandbergmoveien . . . . . . . . . 1233 . . . 1416 1417 . . . 1446 . . .   
 Hønensvingen . . . . . . . . .    | . . . 1418 1419 . . . 1448 . . .   
 Botilrud . . . . . . . . .    | . . . 1419 1420 . . . 1449 . . .   
 Hønefoss sentrum . . . . . . 0945    | 1230    | . . . 1420    | 1600   
 Storgata . . . . . . 0946    | 1231    | . . . 1421    | 1601   
 Eikli skole . . . . . . 0947    | 1232    | . . . 1422    | 1602   
 Dalsbråten . . . . . . 0948    | 1233    | . . . 1423    | 1603   
 Ringerike sykehus E16 . . . . . . 0950    | 1235    | . . . 1425    | 1605   
 Hønensvingen . . . 0748 0951    | 1236 1421 . . . 1426 1451 1606   
 Hesselberg . . .    | 0952    | 1237    | . . . 1427    | 1607   
 Vaker . . .    | 0953 1236 1238 1424 . . . 1428 1454 1608   
 Kalkverket . . .    | 0955 1238 1240 1426 . . . 1430 1456 1610   
 Tolpinrud Åsa . . .    | 0956 . . . 1241 1427 . . . 1431 1457 1611   
 Skjørvold . . .    | 0957 . . . 1242 1428 . . . 1432 1458 1612   
 Solstrand . . .    | 0958 . . . 1243 1429 . . . 1433 1459 1613   
 Østmo . . .    | 0958 . . . 1243 1429 . . . 1433 1459 1613   
 Vegård skole . . .    | 0959 . . . 1244 1430 . . . 1434 1500 1614   
 Wahlbekken . . .    | 0959 . . . 1244 1430 . . . 1434 1500 1614   
 Åsa . . .    | 1001 . . . 1246 1432 . . . 1436 1502 1616   
 Støa i Åsa . . .    | 1002 . . . 1247 1433 . . . 1437 1503 1617   
 Gunnerenga . . .    | 1003 . . . 1248 1434 . . . 1438 1504 1618   
 Elvikbråtan . . .    | 1004 . . . 1249 1435 . . . 1439 1505 1619   
 Elviken 0720    | 1005 . . . 1250 1436 . . . 1440 1506 1620   
 Sexe 0720    | 1005 . . . 1250 1436 . . . 1440 1506 1620   
 Bråtan 0722    | 1006 . . . 1251 1437 . . . 1441 1507 1621   
 Natoanlegget 0722    | 1006 . . . 1251 1437 . . . 1441 1507 1621   
 Hagabråten 0723    | 1007 . . . 1252 1438 . . . 1442 1508 1622   
 Lohrvika 0724    | 1009 . . . 1254 1440 . . . 1444 1510 1624   
 Lyseveien 0724    | 1009 . . . 1254 1442 . . . 1444 1512 1624   
 Sundvollen sentrum    |    | 1014 . . . 1259 1447 . . . 1449 1517 1629   
 Sundvollen sentrum 0728    | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 Sundvollen oppvekstsenter 0730    | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 Haugsbygd skole . . . 0758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no