211

 
 Hønefoss - Røyse - Vik
gjelder for tidsrommet 03.03.18-23.06.18
 

 03.03.18-25.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Hønefoss sentrum 0535 . . . 0635 0815 1030 1230 1420 1530 1635        
 Storgata 0535 . . . 0635 0815 1030 1230 1420 1530 1635        
 Eikli skole 0536 . . . 0636 0816 1031 1231 1421 1531 1636        
 Dalsbråten 0538 . . . 0638 0818 1033 1233 1423 1533 1638        
 Ringerike sykehus E16 0539 . . . 0639 0821 1034 1236 1424 1536 1639        
 Trøgstad 0540 . . . 0640 0822 1035 1237 1425 1537 1640        
 Hønensvingen E16 0541 . . . 0641 0823 1036 1238 1426 1538 1641        
 Botilrud 0542 . . . 0642 0824 1037 1239 1427 1539 1642        
 Norderhov 0542 . . . 0642 0824 1037 1239 1427 1539 1642        
 Busund bru 0543 . . . 0643 0824 1038 1239 1428 1539 1643        
 Fredenshavn 0545 . . . 0645 0825 1040 1240 1430 1540 1645        
 Snadden 0546 . . . 0646 0826 1041 1241 1431 1541 1646        
 Helgelandsmoen 0547 . . . 0647 0827 1042 1242 1432 1542 1647        
 Sandby 0548 . . . 0648 0828 1043 1243 1433 1543 1648        
 Hole kirke 0549 . . . 0649 0829 1044 1244 1434 1544 1649        
 Stadum 0551 . . . 0651 0831 1046 1246 1436 1546 1651        
 Svendsrud    | 0620    |    |    |    |    |    |    |        
 Røyse skole    | 0623    |    |    |    |    |    |    |        
 Libakke    | 0623    |    |    |    |    |    |    |        
 Stadum    | 0625    |    |    |    |    |    |    |        
 Onsakervika 0551 0625 0651 0831 1046 1246 1436 1546 1651        
 Dæli 0552 0626 0652 0832 1047 1247 1437 1547 1652        
 Gomnes på Røyse 0553 0627 0653 0833 1048 1248 1438 1548 1653        
 Fjordgløtt 0553 0627 0653 0833 1048 1248 1438 1548 1653        
 Fjellsveien 0554 0628 0654 0834 1049 1249 1439 1549 1654        
 Tyrifjord vgs. 0555 0629 0655 0835 1050 1250 1440 1550 1655        
 Leine 0557 0631 0657 0837 1052 1252 1442 1552 1657        
 Leinestranda    |    |    | 0837    | 1252    | 1552    |        
 Elstøen    |    |    | 0838    | 1253    | 1553    |        
 Bønsnes kirke    |    |    | 0839    | 1254    | 1554    |        
 Sand Trevare    |    |    | 0839    | 1254    | 1554    |        
 Strandjordsveien    |    |    | 0840    | 1255    | 1555    |        
 Svarstadvika    |    |    | 0841    | 1256    | 1556    |        
 Hunstad 0559 0633 0659    | 1054    | 1444    | 1659        
 Nøstret    |    |    | 0842    | 1257    | 1557    |        
 Klokkersvingen 0559 0633 0659    | 1054    | 1444    | 1659        
 Ullern    |    |    | 0842    | 1257    | 1557    |        
 Vestjordbakken 0559 0633 0659    | 1054    | 1444    | 1659        
 Berg    |    |    | 0843    | 1258    | 1558    |        
 Moeskummen 0559 0633 0659    | 1054    | 1444    | 1659        
 Svendsrud 0604 0636 0704 0844 1059 1259 1449 1559 1704        
 Kjellerberget 0605 0637 . . . 0845 1100 1300 1450 1600 1705        
 Borgeng 0607 0638 . . . 0846 1102 1301 1452 1601 1707        
 Løkenmoen 0608 0639 . . . 0847 1103 1302 1453 1602 1708        
 Vik Senter 0610 0641 . . . 0849 1105 1304 1455 1604 1710        
 Vik snuplass 0611 0642 . . . 0850 1106 1305 1456 1605 1711        
              
 Lørdag  
 Hønefoss sentrum 1030 1420           
 Storgata 1030 1420           
 Eikli skole 1031 1421           
 Dalsbråten 1033 1423           
 Ringerike sykehus E16 1034 1424           
 Trøgstad 1035 1425           
 Hønensvingen E16 1036 1426           
 Botilrud 1037 1427           
 Norderhov 1037 1427           
 Busund bru 1038 1428           
 Fredenshavn 1040 1430           
 Snadden 1041 1431           
 Helgelandsmoen 1042 1432           
 Sandby 1043 1433           
 Hole kirke 1044 1434           
 Stadum 1046 1436           
 Svendsrud    |    |           
 Røyse skole    |    |           
 Libakke    |    |           
 Stadum    |    |           
 Onsakervika 1046 1436           
 Dæli 1047 1437           
 Gomnes på Røyse 1048 1438           
 Fjordgløtt 1048 1438           
 Fjellsveien 1049 1439           
 Tyrifjord vgs. 1050 1440           
 Leine 1052 1442           
 Leinestranda    |    |           
 Elstøen    |    |           
 Bønsnes kirke    |    |           
 Sand Trevare    |    |           
 Strandjordsveien    |    |           
 Svarstadvika    |    |           
 Hunstad 1054 1444           
 Nøstret    |    |           
 Klokkersvingen 1054 1444           
 Ullern    |    |           
 Vestjordbakken 1054 1444           
 Berg    |    |           
 Moeskummen 1054 1444           
 Svendsrud 1059 1449           
 Kjellerberget 1100 1450           
 Borgeng 1102 1452           
 Løkenmoen 1103 1453           
 Vik Senter 1105 1455           
 Vik snuplass 1106 1456           

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no