210

 
 Hønefoss-Utstranda-Sollihøgda
gjelder for tidsrommet 03.03.18-21.06.18
 

 03.03.18-25.03.18      

        
 Mandag - Fredag         MaOn
ToFr
Ti Fr            
 Hønefoss sentrum . . . . . . 0700 . . . . . . . . . 1455 1545     
 Storgata . . . . . . 0701 . . . . . . . . . 1456 1546     
 Eikli skole . . . . . . 0702 . . . . . . . . . 1457 1547     
 Dalsbråten . . . . . . 0703 . . . . . . . . . 1458 1548     
 Ringerike sykehus E16 . . . . . . 0706 . . . . . . . . . 1501 1551     
 Trøgstad . . . . . . 0707 . . . . . . . . . 1502 1552     
 Hønensvingen E16 . . . . . . 0708 . . . . . . . . . 1503 1553     
 Botilrud . . . . . . 0709 . . . . . . . . . 1504 1554     
 Gihle . . . . . . 0709 . . . . . . . . . 1504 1554     
 Sonerud . . . . . . 0710 . . . . . . . . . 1505 1555     
 Vollgata . . . . . . 0710 . . . . . . . . . 1505 1555     
 Steinsalléen . . . . . . 0712 . . . . . . . . . 1505 1557     
 Høyenhall . . . . . . 0713 . . . . . . . . . 1505 1558     
 Rudvang . . . . . . 0713 . . . . . . . . . 1505 1558     
 Hole ungdomsskole . . . . . . 0714 . . . 1410 1435    | 1559     
 Vik skole . . . . . . 0715 . . .    |    |    | 1559     
 Vik Senter . . . . . . 0716 . . . 1412 1437    | 1601     
 Vik torg . . . . . . . . . . . . 1412 1437    | 1601     
 Vik E16 . . . . . . . . . . . . 1413 1438 1506 1602     
 Paddevika . . . . . . . . . . . . 1413 1438 1506 1602     
 Kroksund . . . . . . . . . . . . 1414 1439 1507 1604     
 Sundvollen sentrum . . . . . . . . . . . . 1415 1440    |    |     
 Sundvollen oppvekstsenter . . . . . . . . . 1255 1420 1445    |    |     
 Sundvollen E16 . . . . . . . . .    |    |    | 1510 1607     
 Sundvollen sentrum . . . . . . . . . 1258 1423 1448    |    |     
 Tyrifjord . . . . . . . . . 1259 1424 1449 1510 1607     
 Rørvik . . . . . . . . . 1302 1426 1451 1512 1609     
 Elstangen 0625 0657 . . . 1303 1427 1452 1513 1610     
 Waltersbråten 0625 0657 . . . 1303 1427 1452 1513 1610     
 Haglund 0626 0658 . . . 1304 1428 1453 1514 1611     
 Veikroa 0627 0659 . . . 1305 1429 1454 1515 1612     
 Øverby 0627 0659 . . . 1305 1429 1454 1515 1612     
 Utvika 0628 0700 . . . 1306 1430 1455 1516 1613     
 Utøya 0629 0701 . . . 1307 1431 1456 1517 1614     
 Lien 0629 0701 . . . 1307 1431 1456 1517 1614     
 Berget 0629 0701 . . . 1307 1431 1456 1517 1614     
 Blom 0630 0702 . . . 1308 1432 1457 1518 1615     
 Nes 0631 0703 . . . 1309 1433 1458 1519 1616     
 Nesheim 0631 0703 . . . 1309 1433 1458 1519 1616     
 Orreløkka 0631 0703 . . . 1309 1433 1458 1519 1616     
 Sønsterud 0631 0703 . . . 1309 1433 1458 1519 1616     
 Homledal 0633 0705 . . . 1311 1435 1500 1521 1618     
 Berntsegård 0636 0708 . . . 1314 1438 1503 1524 1621     
 Sollihøgda nedre 0637 0709 . . . 1315 1439 1504 1525 1622     
 Sollihøgda 0638 0710 . . . 1316 1440 1505 1526 1623     

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no


Generell informasjon: %%Ruten er innstilt denne perioden.