51

 
 Drammen-Solbergelva-Mjøndalen
gjelder for tidsrommet 12.02.18-24.06.18
 

 12.02.18-28.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
     MinMinMinMin     
 Drammen busstasjon 0513 0528 0543 0558   13   28   43   58 0813 0828 0843 0858 0913
 Bragernes torg 0518 0533 0548 0603   18   33   48   03 0818 0833 0848 0903 0918
 Drammen sykehus 0519 0534 0549 0604   19   34   49   04 0819 0834 0849 0904 0919
 Fylkeshuset 0519 0534 0549 0604   19   34   49   04 0819 0834 0849 0904 0919
 Hamborgstrøm 0519 0534 0549 0604   19   34   49   04 0819 0834 0849 0904 0919
 Henrik Ibsens gate 0520 0535 0550 0605   20   35   50   05 0820 0835 0850 0905 0920
 Ørengata 0520 0535 0550 0605   20   35   50   05 0820 0835 0850 0905 0920
 Bacheparken 0520 0535 0550 0605   20   35   50   05 0820 0835 0850 0905 0920
 Olaf Bergers vei 0521 0536 0551 0606   21   36   51   06 0821 0836 0851 0906 0921
 Bergliveien 0521 0536 0551 0606   21   36   51   06 0821 0836 0851 0906 0921
 Åslyveien 0523 0538 0553 0608   23   38   53   08 0823 0838 0853 0908 0923
 Store Landfall 0524 0539 0554 0609   24   39   54   09 0824 0839 0854 0909 0924
 Vårveien 0525 0540 0555 0610   25   40   55   10 0825 0840 0855 0910 0925
 Farmen 0525 0540 0555 0610   25   40   55   10 0825 0840 0855 0910 0925
 Åssiden vgs. 0526 0541 0556 0611   26   41   56   11 0826 0841 0856 0911 0926
 Drammen Travbane 0527 0542 0557 0612   27   42   57   12 0827 0842 0857 0912 0927
 Vinnesbråtan 0529 0544 0559 0614   29   44   59   14 0829 0844 0859 0914 0929
 Grøv 0529 0544 0559 0614   29   44   59   14 0829 0844 0859 0914 0929
 Wøllo 0530 0545 0600 0615   30   45   00   15 0830 0845 0900 0915 0930
 Ulverud 0531 0546 0601 0616   31   46   01   16 0831 0846 0901 0916 0931
 Solberg skole 0532 0547 0602 0617   32   47   02   17 0832 0847 0902 0917 0932
 Hågenstad 0533 0548 0603 0618   33   48   03   18 0833 0848 0903 0918 0933
 Austad 0533 0548 0603 0618   33   48   03   18 0833 0848 0903 0918 0933
 Fevang 0534 0549 0604 0619   34   49   04   19 0834 0849 0904 0919 0934
 Henriksbakken 0535 0550 0605 0620   35   50   05   20 0835 0850 0905 0920 0935
 Nedre Eiker kirke 0536 0551 0606 0621   36   51   06   21 0836 0851 0906 0921 0936
 Stenseth 0537 0552 0607 0622   37   52   07   22 0837 0852 0907 0922 0937
 Ødegården Eknes 0538 0553 0608 0623   38   53   08   23 0838 0853 0908 0923 0938
 Prestealleen 0538 0553 0608 0623   38   53   08   23 0838 0853 0908 0923 0938
 Eknes skole 0539 0554 0609 0624   39   54   09   24 0839 0854 0909 0924 0939
 Kjøsterud allé 0540 0555 0610 0625   40   55   10   25 0840 0855 0910 0925 0940
 Krokstad skole 0541 0556 0611 0626   41   56   11   26 0841 0856 0911 0926 0941
 Sandsgata 0541 0556 0611 0626   41   56   11   26 0841 0856 0911 0926 0941
 Buskerud Storsenter 0542 0557 0612 0627   42   57   12   27 0842 0857 0912 0927 0942
 Mjøndalen stasjon 0548 0603 0618 0633   48   03   18   33 0848 0903 0918 0933 0948
  
 Mandag - Fredag  
          MinMinMinMin
 Drammen busstasjon 0943 1013 1043 1113 1143 1158 1213 1228 1243   58   13   28   43
 Bragernes torg 0948 1018 1048 1118 1148 1203 1218 1233 1248   03   18   33   48
 Drammen sykehus 0949 1019 1049 1119 1149 1204 1219 1234 1249   04   19   34   49
 Fylkeshuset 0949 1019 1049 1119 1149 1204 1219 1234 1249   04   19   34   49
 Hamborgstrøm 0949 1019 1049 1119 1149 1204 1219 1234 1249   04   19   34   49
 Henrik Ibsens gate 0950 1020 1050 1120 1150 1205 1220 1235 1250   05   20   35   50
 Ørengata 0950 1020 1050 1120 1150 1205 1220 1235 1250   05   20   35   50
 Bacheparken 0950 1020 1050 1120 1150 1205 1220 1235 1250   05   20   35   50
 Olaf Bergers vei 0951 1021 1051 1121 1151 1206 1221 1236 1251   06   21   36   51
 Bergliveien 0951 1021 1051 1121 1151 1206 1221 1236 1251   06   21   36   51
 Åslyveien 0953 1023 1053 1123 1153 1208 1223 1238 1253   08   23   38   53
 Store Landfall 0954 1024 1054 1124 1154 1209 1224 1239 1254   09   24   39   54
 Vårveien 0955 1025 1055 1125 1155 1210 1225 1240 1255   10   25   40   55
 Farmen 0955 1025 1055 1125 1155 1210 1225 1240 1255   10   25   40   55
 Åssiden vgs. 0956 1026 1056 1126 1156 1211 1226 1241 1256   11   26   41   56
 Drammen Travbane 0957 1027 1057 1127 1157 1212 1227 1242 1257   12   27   42   57
 Vinnesbråtan 0959 1029 1059 1129 1159 1214 1229 1244 1259   14   29   44   59
 Grøv 0959 1029 1059 1129 1159 1214 1229 1244 1259   14   29   44   59
 Wøllo 1000 1030 1100 1130 1200 1215 1230 1245 1300   15   30   45   00
 Ulverud 1001 1031 1101 1131 1201 1216 1231 1246 1301   16   31   46   01
 Solberg skole 1002 1032 1102 1132 1202 1217 1232 1247 1302   17   32   47   02
 Hågenstad 1003 1033 1103 1133 1203 1218 1233 1248 1303   18   33   48   03
 Austad 1003 1033 1103 1133 1203 1218 1233 1248 1303   18   33   48   03
 Fevang 1004 1034 1104 1134 1204 1219 1234 1249 1304   19   34   49   04
 Henriksbakken 1005 1035 1105 1135 1205 1220 1235 1250 1305   20   35   50   05
 Nedre Eiker kirke 1006 1036 1106 1136 1206 1221 1236 1251 1306   21   36   51   06
 Stenseth 1007 1037 1107 1137 1207 1222 1237 1252 1307   22   37   52   07
 Ødegården Eknes 1008 1038 1108 1138 1208 1223 1238 1253 1308   23   38   53   08
 Prestealleen 1008 1038 1108 1138 1208 1223 1238 1253 1308   23   38   53   08
 Eknes skole 1009 1039 1109 1139 1209 1224 1239 1254 1309   24   39   54   09
 Kjøsterud allé 1010 1040 1110 1140 1210 1225 1240 1255 1310   25   40   55   10
 Krokstad skole 1011 1041 1111 1141 1211 1226 1241 1256 1311   26   41   56   11
 Sandsgata 1011 1041 1111 1141 1211 1226 1241 1256 1311   26   41   56   11
 Buskerud Storsenter 1012 1042 1112 1142 1212 1227 1242 1257 1312   27   42   57   12
 Mjøndalen stasjon 1018 1048 1118 1148 1218 1233 1248 1303 1318   33   48   03   18
  
 Mandag - Fredag  
        MinMin    
 Drammen busstasjon 1658 1713 1728 1743 1758 1813 1843   13   43 2213 2243 2313 0013
 Bragernes torg 1703 1718 1733 1748 1803 1818 1848   18   48 2218 2248 2318 0018
 Drammen sykehus 1704 1719 1734 1749 1804 1819 1849   19   49 2219 2249 2319 0019
 Fylkeshuset 1704 1719 1734 1749 1804 1819 1849   19   49 2219 2249 2319 0019
 Hamborgstrøm 1704 1719 1734 1749 1804 1819 1849   19   49 2219 2249 2319 0019
 Henrik Ibsens gate 1705 1720 1735 1750 1805 1820 1850   20   50 2220 2250 2320 0020
 Ørengata 1705 1720 1735 1750 1805 1820 1850   20   50 2220 2250 2320 0020
 Bacheparken 1705 1720 1735 1750 1805 1820 1850   20   50 2220 2250 2320 0020
 Olaf Bergers vei 1706 1721 1736 1751 1806 1821 1851   21   51 2221 2251 2321 0021
 Bergliveien 1706 1721 1736 1751 1806 1821 1851   21   51 2221 2251 2321 0021
 Åslyveien 1708 1723 1738 1753 1808 1823 1853   23   53 2223 2253 2323 0023
 Store Landfall 1709 1724 1739 1754 1809 1824 1854   24   54 2224 2254 2324 0024
 Vårveien 1710 1725 1740 1755 1810 1825 1855   25   55 2225 2255 2325 0025
 Farmen 1710 1725 1740 1755 1810 1825 1855   25   55 2225 2255 2325 0025
 Åssiden vgs. 1711 1726 1741 1756 1811 1826 1856   26   56 2226 2256 2326 0026
 Drammen Travbane 1712 1727 1742 1757 1812 1827 1857   27   57 2227 2257 2327 0027
 Vinnesbråtan 1714 1729 1744 1759 1814 1829 1859   29   59 2229 2259 2329 0029
 Grøv 1714 1729 1744 1759 1814 1829 1859   29   59 2229 2259 2329 0029
 Wøllo 1715 1730 1745 1800 1815 1830 1900   30   00 2230 2300 2330 0030
 Ulverud 1716 1731 1746 1801 1816 1831 1901   31   01 2231 2301 2331 0031
 Solberg skole 1717 1732 1747 1802 1817 1832 1902   32   02 2232 2302 2332 0032
 Hågenstad 1718 1733 1748 1803 1818 1833 1903   33   03 2233 2303 2333 0033
 Austad 1718 1733 1748 1803 1818 1833 1903   33   03 2233 2303 2333 0033
 Fevang 1719 1734 1749 1804 1819 1834 1904   34   04 2234 2304 2334 0034
 Henriksbakken 1720 1735 1750 1805 1820 1835 1905   35   05 2235 2305 2335 0035
 Nedre Eiker kirke 1721 1736 1751 1806 1821 1836 1906   36   06 2236 2306 2336 0036
 Stenseth 1722 1737 1752 1807 1822 1837 1907   37   07 2237 2307 2337 0037
 Ødegården Eknes 1723 1738 1753 1808 1823 1838 1908   38   08 2238 2308 2338 0038
 Prestealleen 1723 1738 1753 1808 1823 1838 1908   38   08 2238 2308 2338 0038
 Eknes skole 1724 1739 1754 1809 1824 1839 1909   39   09 2239 2309 2339 0039
 Kjøsterud allé 1725 1740 1755 1810 1825 1840 1910   40   10 2240 2310 2340 0040
 Krokstad skole 1726 1741 1756 1811 1826 1841 1911   41   11 2241 2311 2341 0041
 Sandsgata 1726 1741 1756 1811 1826 1841 1911   41   11 2241 2311 2341 0041
 Buskerud Storsenter 1727 1742 1757 1812 1827 1842 1912   42   12 2242 2312 2342 0042
 Mjøndalen stasjon 1733 1748 1803 1818 1833 1848 1918   48   18 2248 2318 2348 0048
 Lørdag

  
 Lørdag                   7        
   MinMin   Min     
 Drammen busstasjon 0713 0743   13   43 1813 1843 1913   13 0013        
 Bragernes torg 0718 0748   18   48 1818 1848 1918   18 0018        
 Drammen sykehus 0719 0749   19   49 1819 1849 1919   19 0019        
 Fylkeshuset 0719 0749   19   49 1819 1849 1919   19 0019        
 Hamborgstrøm 0719 0749   19   49 1819 1849 1919   19 0019        
 Henrik Ibsens gate 0720 0750   20   50 1820 1850 1920   20 0020        
 Ørengata 0720 0750   20   50 1820 1850 1920   20 0020        
 Bacheparken 0720 0750   20   50 1820 1850 1920   20 0020        
 Olaf Bergers vei 0721 0751   21   51 1821 1851 1921   21 0021        
 Bergliveien 0721 0751   21   51 1821 1851 1921   21 0021        
 Åslyveien 0723 0753   23   53 1823 1853 1923   23 0023        
 Store Landfall 0724 0754   24   54 1824 1854 1924   24 0024        
 Vårveien 0725 0755   25   55 1825 1855 1925   25 0025        
 Farmen 0725 0755   25   55 1825 1855 1925   25 0025        
 Åssiden vgs. 0726 0756   26   56 1826 1856 1926   26 0026        
 Drammen Travbane 0727 0757   27   57 1827 1857 1927   27 0027        
 Vinnesbråtan 0729 0759   29   59 1829 1859 1929   29 0029        
 Grøv 0729 0759   29   59 1829 1859 1929   29 0029        
 Wøllo 0730 0800   30   00 1830 1900 1930   30 0030        
 Ulverud 0731 0801   31   01 1831 1901 1931   31 0031        
 Solberg skole 0732 0802   32   02 1832 1902 1932   32 0032        
 Hågenstad 0733 0803   33   03 1833 1903 1933   33 0033        
 Austad 0733 0803   33   03 1833 1903 1933   33 0033        
 Fevang 0734 0804   34   04 1834 1904 1934   34 0034        
 Henriksbakken 0735 0805   35   05 1835 1905 1935   35 0035        
 Nedre Eiker kirke 0736 0806   36   06 1836 1906 1936   36 0036        
 Stenseth 0737 0807   37   07 1837 1907 1937   37 0037        
 Ødegården Eknes 0738 0808   38   08 1838 1908 1938   38 0038        
 Prestealleen 0738 0808   38   08 1838 1908 1938   38 0038        
 Eknes skole 0739 0809   39   09 1839 1909 1939   39 0039        
 Kjøsterud allé 0740 0810   40   10 1840 1910 1940   40 0040        
 Krokstad skole 0741 0811   41   11 1841 1911 1941   41 0041        
 Sandsgata 0741 0811   41   11 1841 1911 1941   41 0041        
 Buskerud Storsenter 0742 0812   42   12 1842 1912 1942   42 0042        
 Mjøndalen stasjon 0748 0818   48   18 1848 1918 1948   48 0048        
             
 Søndag  
  Min           
 Drammen busstasjon 1113   13 2313          
 Bragernes torg 1118   18 2318          
 Drammen sykehus 1119   19 2319          
 Fylkeshuset 1119   19 2319          
 Hamborgstrøm 1119   19 2319          
 Henrik Ibsens gate 1120   20 2320          
 Ørengata 1120   20 2320          
 Bacheparken 1120   20 2320          
 Olaf Bergers vei 1121   21 2321          
 Bergliveien 1121   21 2321          
 Åslyveien 1123   23 2323          
 Store Landfall 1124   24 2324          
 Vårveien 1125   25 2325          
 Farmen 1125   25 2325          
 Åssiden vgs. 1126   26 2326          
 Drammen Travbane 1127   27 2327          
 Vinnesbråtan 1129   29 2329          
 Grøv 1129   29 2329          
 Wøllo 1130   30 2330          
 Ulverud 1131   31 2331          
 Solberg skole 1132   32 2332          
 Hågenstad 1133   33 2333          
 Austad 1133   33 2333          
 Fevang 1134   34 2334          
 Henriksbakken 1135   35 2335          
 Nedre Eiker kirke 1136   36 2336          
 Stenseth 1137   37 2337          
 Ødegården Eknes 1138   38 2338          
 Prestealleen 1138   38 2338          
 Eknes skole 1139   39 2339          
 Kjøsterud allé 1140   40 2340          
 Krokstad skole 1141   41 2341          
 Sandsgata 1141   41 2341          
 Buskerud Storsenter 1142   42 2342          
 Mjøndalen stasjon 1148   48 2348          

  *Kjøres kun fredager (natt til lørdag).

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no