420

 
 Kongsberg - Geilo
gjelder for tidsrommet 25.05.17-23.12.17
 

 25.05.17-28.05.17      

  
 Mandag - Fredag Fr Fr To Fr To Fr ToFr            
 Geilo stasjon . . . 0705 1005 . . . 1405 1415 . . .            
 Geilo Hotel . . . 0705 1005 . . . 1405 1415 . . .            
 Vestlia kryss . . . 0708 1008 . . . 1408 1418 . . .            
 Vestlia boligfelt . . . 0709 1009 . . . 1409 1419 . . .            
 Bohytta . . . 0710 1010 . . . 1410 1420 . . .            
 Kikut . . . 0713 1013 . . . 1413 1423 . . .            
 Knuts Hyttegrend . . . 0715 1015 . . . 1415 1425 . . .            
 Nedrestøl kryss . . . 0717 1017 . . . 1417 1427 . . .            
 Fagerli . . . 0718 1018 . . . 1418 1428 . . .            
 Skurdalen Boligfelt . . . 0719 1019 . . . 1419 1429 . . .            
 Skurdalen skole . . . 0720 1020 . . . 1420 1430 . . .            
 Groven . . . 0721 1021 . . . 1421 1431 . . .            
 Bruvoll . . . 0723 1023 . . . 1423 1433 . . .            
 Høgåsen . . . 0725 1025 . . . 1425 1435 . . .            
 Bjørkeli Pensjonat . . . 0730 1030 . . . 1430 1440 . . .            
 Dagali . . . 0733 1033 . . . 1433 1443 . . .            
 Dagali bru . . . 0733 1033 . . . 1433 1443 . . .            
 Ånevann . . . 0736 1036 . . . 1436 1446 . . .            
 Torsetlia . . . 0739 1039 . . . 1439 1449 . . .            
 Vasstulan . . . 0745 1045 . . . 1445 1455 . . .            
 Nørdstebøsætri . . . 0746 1046 . . . 1446 1456 . . .            
 Høk . . . 0747 1047 . . . 1447 1457 . . .            
 Brøsterud Gård og Pensjonat . . . 0750 1050 . . . 1450 1500 . . .            
 Hagenkrysset . . . 0753 1053 . . . 1453 1503 . . .            
 Sønstebø . . . 0754 1054 . . . 1454 1504 . . .            
 Uvdal Samvirkelag . . . 0755 1055 . . . 1455 1505 . . .            
 Bjørkeflåta . . . 0758 1058 . . . 1458 1508 . . .            
 Mogen . . . 0800 1100 . . . 1500 1510 . . .            
 Tandberg . . . 0801 1101 . . . 1501 1511 . . .            
 Røysgard Camping . . . 0803 1103 . . . 1503 1513 . . .            
 Brandsgard bru . . . 0805 1105 . . . 1505 1515 . . .            
 Røisland Camping . . . 0806 1106 . . . 1506 1516 . . .            
 Flåta . . . 0807 1107 . . . 1507 1517 . . .            
 Uvdal skole . . . 0808 1108 . . . 1508 1518 . . .            
 Uvdal kirke . . . 0810 1110 . . . 1510 1520 . . .            
 Bjørnsrud . . . 0811 1111 . . . 1511 1521 . . .            
 Uvdal Camping . . . 0812 1112 . . . 1512 1522 . . .            
 Eid bensinstasjon . . . 0813 1113 . . . 1513 1523 . . .            
 Uvdal Handelslag . . . 0814 1114 . . . 1514 1524 . . .            
 Liverud kryss . . . 0816 1116 . . . 1516 1526 . . .            
 Persgard . . . 0817 1117 . . . 1517 1527 . . .            
 Trollstua . . . 0819 1119 . . . 1519 1529 . . .            
 Rødberg 0530 0825 1125 1230 1525 1535 1830            
 Brugaard 0531 0826 1126 1231 1526 1536 1831            
 Halland kryss 0531 0826 1126 1231 1526 1536 1831            
 Sporan bru 0532 0827 1127 1232 1527 1537 1832            
 Borgegrend kryss 0533 0828 1128 1233 1528 1538 1833            
 Skjønne 0533 0828 1128 1233 1528 1538 1833            
 Gvammen 0535 0830 1130 1235 1530 1540 1835            
 Hjallan 0536 0831 1131 1236 1531 1541 1836            
 Lindtveit 0537 0832 1132 1237 1532 1542 1837            
 Øktodden handel 0538 0833 1133 1238 1533 1543 1838            
 Lestebergkrysset 0540 0835 1135 1240 1535 1545 1840            
 Hvålekrysset 0541 0836 1136 1241 1536 1546 1841            
 Norefjord 0545 0845 1145 1245 1545 1555 1845            
 Skogandgrend 0548 0848 1148 1248 1548 1558 1848            
 Kravik 0550 0850 1150 1250 1550 1600 1850            
 Åsly 0555 0855 1155 1255 1555 1605 1855            
 Skajem 0556 0856 1156 1256 1556 1606 1856            
 Verjedalen 0558 0858 1158 1258 1558 1608 1858            
 Bogstrandkrysset 0600 0900 1200 1300 1600 1610 1900            
 Toverud 0601 0901 1201 1301 1601 1611 1901            
 Veggli sentrum 0610 0910 1210 1310 1610 1620 1910            
 Vorsethkrysset 0611 0911 1211 1311 1611 1621 1911            
 Risteigen 0612 0912 1212 1312 1612 1622 1912            
 Mogen Handelslag 0613 0913 1213 1313 1613 1623 1913            
 Laugi 0614 0914 1214 1314 1614 1624 1914            
 Bruhaugkrysset 0615 0915 1215 1315 1615 1625 1915            
 Holman Camping 0616 0916 1216 1316 1616 1626 1916            
 Numedal Folkehøgskule 0618 0918 1218 1318 1618 1628 1918            
 Ulstad 0620 0920 1220 1320 1620 1630 1920            
 Rollag kryss 0623 0923 1223 1323 1623 1633 1923            
 Rollag sentrum 0625 0925 1225 1325 1625 1635 1925            
 Numedal Kro 0630 0930 1230 1330 1630 1640 1930            
 Ulvik 0631 0931 1231 1331 1631 1641 1931            
 Djupdal 0632 0932 1232 1332 1632 1642 1932            
 Fossanåsen 0634 0934 1234 1334 1634 1644 1934            
 Bakkerud 0636 0936 1236 1336 1636 1646 1936            
 Bjørnsrud 0638 0938 1238 1338 1638 1648 1938            
 Aslefet 0640 0940 1240 1340 1640 1650 1940            
 Førli 0641 0941 1241 1341 1641 1651 1941            
 Flesberg 0645 0945 1245 1345 1645 1655 1945            
 Neset skysstasjon 0646 0946 1246 1346 1646 1656 1946            
 Vangestad 0648 0948 1248 1348 1648 1658 1948            
 Fløtterud 0650 0950 1250 1350 1650 1700 1950            
 Stemning 0651 0951 1251 1351 1651 1701 1951            
 Toskjekryss 0652 0952 1252 1352 1652 1702 1952            
 Lampeland 0655 0955 1255 1355 1655 1705 1955            
 Flesberg kommunehus 0655 0955 1255 1355 1655 1705 1955            
 Fjøse 0656 0956 1256 1356 1656 1706 1956            
 Moen industrifelt 0657 0957 1257 1357 1657 1707 1957            
 Flesberg veksthus 0658 0958 1258 1358 1658 1708 1958            
 Solvoll 0659 0959 1259 1359 1659 1709 1959            
 Svene kirke 0659 0959 1259 1359 1659 1709 1959            
 Svene 0700 1000 1300 1400 1700 1710 2000            
 Grettefoss 0701 1001 1301 1401 1701 1711 2001            
 Sandbekk Trevare 0701 1001 1301 1401 1701 1711 2001            
 Øygarden 0702 1002 1302 1402 1702 1712 2002            
 Skudsvika gård 0703 1003 1303 1403 1703 1713 2003            
 Hvila 0704 1004 1304 1404 1704 1714 2004            
 Haugen 0705 1005 1305 1405 1705 1715 2005            
 Belgen 0706 1006 1306 1406 1706 1716 2006            
 Trollerud 0708 1008 1308 1408 1708 1718 2008            
 Konningen 0710 1010 1310 1410 1710 1720 2010            
 Kraftverket 0711 1011 1311 1411 1711 1721 2011            
 Jondalskrysset 0712 1012 1312 1412 1712 1722 2012            
 Røros plass 0713 1013 1313 1413 1713 1723 2013            
 Bikjen 0714 1014 1314 1414 1714 1724 2014            
 Elgfaret 0714 1014 1314 1414 1714 1724 2014            
 Skavangerskogen 0715 1015 1315 1415 1715 1725 2015            
 Kongsberghallen 0716 1016 1316 1416 1716 1726 2016            
 Kongsberg Bruk 0717 1017 1317 1417 1717 1727 2017            
 Friedland Vestsiden skole 0718 1018 1318 1418 1718 1728 2018            
 Thornes vei 0719 1019 1319 1419 1719 1729 2019            
 Tråkka 0720 1020 1320 1420 1720 1730 2020            
 Kongens gate 0721 1021 1321 1421 1721 1731 2021            
 Kongsberg knutepunkt 0725 1025 1325 1425 1725 1735 2025            
  
 Lørdag  
 Geilo stasjon . . . 1405                      
 Geilo Hotel . . . 1405                      
 Vestlia kryss . . . 1408                      
 Vestlia boligfelt . . . 1409                      
 Bohytta . . . 1410                      
 Kikut . . . 1413                      
 Knuts Hyttegrend . . . 1415                      
 Nedrestøl kryss . . . 1417                      
 Fagerli . . . 1418                      
 Skurdalen Boligfelt . . . 1419                      
 Skurdalen skole . . . 1420                      
 Groven . . . 1421                      
 Bruvoll . . . 1423                      
 Høgåsen . . . 1425                      
 Bjørkeli Pensjonat . . . 1430                      
 Dagali . . . 1433                      
 Dagali bru . . . 1433                      
 Ånevann . . . 1436                      
 Torsetlia . . . 1439                      
 Vasstulan . . . 1445                      
 Nørdstebøsætri . . . 1446                      
 Høk . . . 1447                      
 Brøsterud Gård og Pensjonat . . . 1450                      
 Hagenkrysset . . . 1453                      
 Sønstebø . . . 1454                      
 Uvdal Samvirkelag . . . 1455                      
 Bjørkeflåta . . . 1458                      
 Mogen . . . 1500                      
 Tandberg . . . 1501                      
 Røysgard Camping . . . 1503                      
 Brandsgard bru . . . 1505                      
 Røisland Camping . . . 1506                      
 Flåta . . . 1507                      
 Uvdal skole . . . 1508                      
 Uvdal kirke . . . 1510                      
 Bjørnsrud . . . 1511                      
 Uvdal Camping . . . 1512                      
 Eid bensinstasjon . . . 1513                      
 Uvdal Handelslag . . . 1514                      
 Liverud kryss . . . 1516                      
 Persgard . . . 1517                      
 Trollstua . . . 1519                      
 Rødberg 0830 1525                      
 Brugaard 0831 1526                      
 Halland kryss 0831 1526                      
 Sporan bru 0832 1527                      
 Borgegrend kryss 0833 1528                      
 Skjønne 0833 1528                      
 Gvammen 0835 1530                      
 Hjallan 0836 1531                      
 Lindtveit 0837 1532                      
 Øktodden handel 0838 1533                      
 Lestebergkrysset 0840 1535                      
 Hvålekrysset 0841 1536                      
 Norefjord 0845 1545                      
 Skogandgrend 0848 1548                      
 Kravik 0850 1550                      
 Åsly 0855 1555                      
 Skajem 0856 1556                      
 Verjedalen 0858 1558                      
 Bogstrandkrysset 0900 1600                      
 Toverud 0901 1601                      
 Veggli sentrum 0910 1610                      
 Vorsethkrysset 0911 1611                      
 Risteigen 0912 1612                      
 Mogen Handelslag 0913 1613                      
 Laugi 0914 1614                      
 Bruhaugkrysset 0915 1615                      
 Holman Camping 0916 1616                      
 Numedal Folkehøgskule 0918 1618                      
 Ulstad 0920 1620                      
 Rollag kryss 0923 1623                      
 Rollag sentrum 0925 1625                      
 Numedal Kro 0930 1630                      
 Ulvik 0931 1631                      
 Djupdal 0932 1632                      
 Fossanåsen 0934 1634                      
 Bakkerud 0936 1636                      
 Bjørnsrud 0938 1638                      
 Aslefet 0940 1640                      
 Førli 0941 1641                      
 Flesberg 0945 1645                      
 Neset skysstasjon 0946 1646                      
 Vangestad 0948 1648                      
 Fløtterud 0950 1650                      
 Stemning 0951 1651                      
 Toskjekryss 0952 1652                      
 Lampeland 0955 1655                      
 Flesberg kommunehus 0955 1655                      
 Fjøse 0956 1656                      
 Moen industrifelt 0957 1657                      
 Flesberg veksthus 0958 1658                      
 Solvoll 0959 1659                      
 Svene kirke 0959 1659                      
 Svene 1000 1700                      
 Grettefoss 1001 1701                      
 Sandbekk Trevare 1001 1701                      
 Øygarden 1002 1702                      
 Skudsvika gård 1003 1703                      
 Hvila 1004 1704                      
 Haugen 1005 1705                      
 Belgen 1006 1706                      
 Trollerud 1008 1708                      
 Konningen 1010 1710                      
 Kraftverket 1011 1711                      
 Jondalskrysset 1012 1712                      
 Røros plass 1013 1713                      
 Bikjen 1014 1714                      
 Elgfaret 1014 1714                      
 Skavangerskogen 1015 1715                      
 Kongsberghallen 1016 1716                      
 Kongsberg Bruk 1017 1717                      
 Friedland Vestsiden skole 1018 1718                      
 Thornes vei 1019 1719                      
 Tråkka 1020 1720                      
 Kongens gate 1021 1721                      
 Kongsberg knutepunkt 1025 1725                      
             
 Søndag  
 Geilo stasjon 1005 1405 . . .          
 Geilo Hotel 1005 1405 . . .          
 Vestlia kryss 1008 1408 . . .          
 Vestlia boligfelt 1009 1409 . . .          
 Bohytta 1010 1410 . . .          
 Kikut 1013 1413 . . .          
 Knuts Hyttegrend 1015 1415 . . .          
 Nedrestøl kryss 1017 1417 . . .          
 Fagerli 1018 1418 . . .          
 Skurdalen Boligfelt 1019 1419 . . .          
 Skurdalen skole 1020 1420 . . .          
 Groven 1021 1421 . . .          
 Bruvoll 1023 1423 . . .          
 Høgåsen 1025 1425 . . .          
 Bjørkeli Pensjonat 1030 1430 . . .          
 Dagali 1033 1433 . . .          
 Dagali bru 1033 1433 . . .          
 Ånevann 1036 1436 . . .          
 Torsetlia 1039 1439 . . .          
 Vasstulan 1045 1445 . . .          
 Nørdstebøsætri 1046 1446 . . .          
 Høk 1047 1447 . . .          
 Brøsterud Gård og Pensjonat 1050 1450 . . .          
 Hagenkrysset 1053 1453 . . .          
 Sønstebø 1054 1454 . . .          
 Uvdal Samvirkelag 1055 1455 . . .          
 Bjørkeflåta 1058 1458 . . .          
 Mogen 1100 1500 . . .          
 Tandberg 1101 1501 . . .          
 Røysgard Camping 1103 1503 . . .          
 Brandsgard bru 1105 1505 . . .          
 Røisland Camping 1106 1506 . . .          
 Flåta 1107 1507 . . .          
 Uvdal skole 1108 1508 . . .          
 Uvdal kirke 1110 1510 . . .          
 Bjørnsrud 1111 1511 . . .          
 Uvdal Camping 1112 1512 . . .          
 Eid bensinstasjon 1113 1513 . . .          
 Uvdal Handelslag 1114 1514 . . .          
 Liverud kryss 1116 1516 . . .          
 Persgard 1117 1517 . . .          
 Trollstua 1119 1519 . . .          
 Rødberg 1125 1525 1830          
 Brugaard 1126 1526 1831          
 Halland kryss 1126 1526 1831          
 Sporan bru 1127 1527 1832          
 Borgegrend kryss 1128 1528 1833          
 Skjønne 1128 1528 1833          
 Gvammen 1130 1530 1835          
 Hjallan 1131 1531 1836          
 Lindtveit 1132 1532 1837          
 Øktodden handel 1133 1533 1838          
 Lestebergkrysset 1135 1535 1840          
 Hvålekrysset 1136 1536 1841          
 Norefjord 1145 1545 1845          
 Skogandgrend 1148 1548 1848          
 Kravik 1150 1550 1850          
 Åsly 1155 1555 1855          
 Skajem 1156 1556 1856          
 Verjedalen 1158 1558 1858          
 Bogstrandkrysset 1200 1600 1900          
 Toverud 1201 1601 1901          
 Veggli sentrum 1210 1610 1910          
 Vorsethkrysset 1211 1611 1911          
 Risteigen 1212 1612 1912          
 Mogen Handelslag 1213 1613 1913          
 Laugi 1214 1614 1914          
 Bruhaugkrysset 1215 1615 1915          
 Holman Camping 1216 1616 1916          
 Numedal Folkehøgskule 1218 1618 1918          
 Ulstad 1220 1620 1920          
 Rollag kryss 1223 1623 1923          
 Rollag sentrum 1225 1625 1925          
 Numedal Kro 1230 1630 1930          
 Ulvik 1231 1631 1931          
 Djupdal 1232 1632 1932          
 Fossanåsen 1234 1634 1934          
 Bakkerud 1236 1636 1936          
 Bjørnsrud 1238 1638 1938          
 Aslefet 1240 1640 1940          
 Førli 1241 1641 1941          
 Flesberg 1245 1645 1945          
 Neset skysstasjon 1246 1646 1946          
 Vangestad 1248 1648 1948          
 Fløtterud 1250 1650 1950          
 Stemning 1251 1651 1951          
 Toskjekryss 1252 1652 1952          
 Lampeland 1255 1655 1955          
 Flesberg kommunehus 1255 1655 1955          
 Fjøse 1256 1656 1956          
 Moen industrifelt 1257 1657 1957          
 Flesberg veksthus 1258 1658 1958          
 Solvoll 1259 1659 1959          
 Svene kirke 1259 1659 1959          
 Svene 1300 1700 2000          
 Grettefoss 1301 1701 2001          
 Sandbekk Trevare 1301 1701 2001          
 Øygarden 1302 1702 2002          
 Skudsvika gård 1303 1703 2003          
 Hvila 1304 1704 2004          
 Haugen 1305 1705 2005          
 Belgen 1306 1706 2006          
 Trollerud 1308 1708 2008          
 Konningen 1310 1710 2010          
 Kraftverket 1311 1711 2011          
 Jondalskrysset 1312 1712 2012          
 Røros plass 1313 1713 2013          
 Bikjen 1314 1714 2014          
 Elgfaret 1314 1714 2014          
 Skavangerskogen 1315 1715 2015          
 Kongsberghallen 1316 1716 2016          
 Kongsberg Bruk 1317 1717 2017          
 Friedland Vestsiden skole 1318 1718 2018          
 Thornes vei 1319 1719 2019          
 Tråkka 1320 1720 2020          
 Kongens gate 1321 1721 2021          
 Kongsberg knutepunkt 1325 1725 2025          

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no