360

 
 Gol-Hemsedal-Tuv
gjelder for tidsrommet 12.02.18-24.06.18
 

 12.02.18-28.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Tuv 0615 0655 . . . 0900 1020 1400 1615 1845          
 Holde bru 0617 0657 . . . 0902 1022 1402 1617 1847          
 Hulbakveien kryss 0618 0658 . . . 0903 1023 1403 1618 1848          
 Bekkedalen 0618 0658 . . . 0903 1023 1403 1618 1848          
 Trøim sentrum 0620 0700 0700 0905 1025 1405 1620 1850          
 Hemsedal rådhus 0620 0700 0700 0905 1025 1405 1620 1850          
 Mølla 0622 0702 0702 0907 1027 1407 1622 1852          
 Ulsåk 0625 0705 0705 0910 1030 1410 1625 1855          
 Moen bru 0626 0706 0706 0911 1031 1411 1626 1856          
 Svøo 0626 0706 0706 0911 1031 1411 1626 1856          
 Myteveien 0627 0707 0707 0912 1032 1412 1627 1857          
 Hemsil 1 0628 0708 0708 0913 1033 1413 1628 1858          
 Granheim 0634 0714 0714 0919 1039 1419 1634 1904          
 Gladhus 0638 0718 0718 0923 1043 1423 1638 1908          
 Grønli bru 0640 0720 0720 0925 1045 1425 1640 1910          
 Robru 0644 0724 0724 0929 1049 1429 1644 1914          
 Bråstadtreet 0644 0724 0724 0929 1049 1429 1644 1914          
 Roteigen 0645 0725 0725 0930 1050 1430 1645 1915          
 Nørdre Øygardsvegen 0647 0727 0727 0932 1052 1432 1647 1917          
 Søre Øygardsvegen 0647 0727 0727 0932 1052 1432 1647 1917          
 Stensrudgarasjen 0648 0728 0728 0933 1053 1433 1648 1918          
 Spildra 0649 0729 0729 0934 1054 1434 1649 1919          
 Lagmansgard 0650 0730 0730 0935 1055 1435 1650 1920          
 Møllebakken 0651 0731 0731 0936 1056 1436 1651 1921          
 Vonheim 0653 0733 0733 0938 1058 1438 1653 1923          
 Gol skysstasjon    |    |    |    | 1100 1440    | 1925          
 Gol Bakeri    |    |    |    | 1104 1444    | 1929          
 Gol stasjon    |    |    |    | 1105 1445    | 1930          
 Gol skysstasjon 0655 0735 0735 0940 . . . . . . 1655 . . .          
  
 Lørdag  
 Tuv 0700 1020 1400                    
 Holde bru 0702 1022 1402                    
 Hulbakveien kryss 0703 1023 1403                    
 Bekkedalen 0703 1023 1403                    
 Trøim sentrum 0705 1025 1405                    
 Hemsedal rådhus 0705 1025 1405                    
 Mølla 0707 1027 1407                    
 Ulsåk 0710 1030 1410                    
 Moen bru 0711 1031 1411                    
 Svøo 0711 1031 1411                    
 Myteveien 0712 1032 1412                    
 Hemsil 1 0713 1033 1413                    
 Granheim 0719 1039 1419                    
 Gladhus 0723 1043 1423                    
 Grønli bru 0725 1045 1425                    
 Robru 0729 1049 1429                    
 Bråstadtreet 0729 1049 1429                    
 Roteigen 0730 1050 1430                    
 Nørdre Øygardsvegen 0732 1052 1432                    
 Søre Øygardsvegen 0732 1052 1432                    
 Stensrudgarasjen 0733 1053 1433                    
 Spildra 0734 1054 1434                    
 Lagmansgard 0735 1055 1435                    
 Møllebakken 0736 1056 1436                    
 Vonheim 0738 1058 1438                    
 Gol skysstasjon    | 1100 1440                    
 Gol Bakeri    | 1104 1444                    
 Gol stasjon    | 1105 1445                    
 Gol skysstasjon 0740 . . . . . .                    
             
 Søndag  
 Tuv 1020 1400 1845          
 Holde bru 1022 1402 1847          
 Hulbakveien kryss 1023 1403 1848          
 Bekkedalen 1023 1403 1848          
 Trøim sentrum 1025 1405 1850          
 Hemsedal rådhus 1025 1405 1850          
 Mølla 1027 1407 1852          
 Ulsåk 1030 1410 1855          
 Moen bru 1031 1411 1856          
 Svøo 1031 1411 1856          
 Myteveien 1032 1412 1857          
 Hemsil 1 1033 1413 1858          
 Granheim 1039 1419 1904          
 Gladhus 1043 1423 1908          
 Grønli bru 1045 1425 1910          
 Robru 1049 1429 1914          
 Bråstadtreet 1049 1429 1914          
 Roteigen 1050 1430 1915          
 Nørdre Øygardsvegen 1052 1432 1917          
 Søre Øygardsvegen 1052 1432 1917          
 Stensrudgarasjen 1053 1433 1918          
 Spildra 1054 1434 1919          
 Lagmansgard 1055 1435 1920          
 Møllebakken 1056 1436 1921          
 Vonheim 1058 1438 1923          
 Gol skysstasjon 1100 1440 1925          
 Gol Bakeri 1104 1444 1929          
 Gol stasjon 1105 1445 1930          
 Gol skysstasjon . . . . . . . . .          

  *Ikke 26/2-2/3 18. Ikke 26/3-28/3 18.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no