228

 
 Haldenjordet-Hvervenmoen
gjelder for tidsrommet 12.02.18-24.06.18
 

 12.02.18-28.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Hvervenmoen 0630 0645 0700 0715 0730 0745 0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930
 Hvervenmoveien 0630 0645 0700 0715 0730 0745 0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930
 Ringerike sykehus 0631 0646 0701 0716 0731 0746 0801 0816 0831 0846 0901 0916 0931
 Ringerike sykehus E16 0633 0648 0703 0718 0733 0748 0803 0818 0833 0848 0903 0918 0933
 Dalsbråten 0634 0649 0704 0719 0734 0749 0804 0819 0834 0849 0904 0919 0934
 Eikli skole 0635 0650 0705 0720 0735 0750 0805 0820 0835 0850 0905 0920 0935
 Storgata 0636 0651 0706 0721 0736 0751 0806 0821 0836 0851 0906 0921 0936
 Hønefoss sentrum 0641 0656 0711 0726 0741 0756 0811 0826 0841 0856 0911 0926 0941
 Riddergården 0643 0658 0713 0728 0743 0758 0813 0828 0843 0858 0913 0928 0943
 Ullerålsgata 0644 0659 0714 0729 0744 0759 0814 0829 0844 0859 0914 0929 0944
 Gullagata 0645 0700 0715 0730 0745 0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
 Regnorgården 0646 0701 0716 0731 0746 0801 0816 0831 0846 0901 0916 0931 0946
 Lundveien 0647 0702 0717 0732 0747 0802 0817 0832 0847 0902 0917 0932 0947
 Fossekallveien 0648 0703 0718 0733 0748 0803 0818 0833 0848 0903 0918 0933 0948
 Krokenveien 0649 0704 0719 0734 0749 0804 0819 0834 0849 0904 0919 0934 0949
 Konvallveien 0650 0705 0720 0735 0750 0805 0820 0835 0850 0905 0920 0935 0950
 Haldenveien 45 0651 0706 0721 0736 0751 0806 0821 0836 0851 0906 0921 0936 0951
 Morgenbøen 0653 0708 0723 0738 0753 0808 0823 0838 0853 0908 0923 0938 0953
  
 Mandag - Fredag  
           MinMinMin
 Hvervenmoen 0945 1015 1045 1115 1145 1215 1245 1300 1315 1330   45   00   15
 Hvervenmoveien 0945 1015 1045 1115 1145 1215 1245 1300 1315 1330   45   00   15
 Ringerike sykehus 0946 1016 1046 1116 1146 1216 1246 1301 1316 1331   46   01   16
 Ringerike sykehus E16 0948 1018 1048 1118 1148 1218 1248 1303 1318 1333   48   03   18
 Dalsbråten 0949 1019 1049 1119 1149 1219 1249 1304 1319 1334   49   04   19
 Eikli skole 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1305 1320 1335   50   05   20
 Storgata 0951 1021 1051 1121 1151 1221 1251 1306 1321 1336   51   06   21
 Hønefoss sentrum 0956 1026 1056 1126 1156 1226 1256 1311 1326 1341   56   11   26
 Riddergården 0958 1028 1058 1128 1158 1228 1258 1313 1328 1343   58   13   28
 Ullerålsgata 0959 1029 1059 1129 1159 1229 1259 1314 1329 1344   59   14   29
 Gullagata 1000 1030 1100 1130 1200 1230 1300 1315 1330 1345   00   15   30
 Regnorgården 1001 1031 1101 1131 1201 1231 1301 1316 1331 1346   01   16   31
 Lundveien 1002 1032 1102 1132 1202 1232 1302 1317 1332 1347   02   17   32
 Fossekallveien 1003 1033 1103 1133 1203 1233 1303 1318 1333 1348   03   18   33
 Krokenveien 1004 1034 1104 1134 1204 1234 1304 1319 1334 1349   04   19   34
 Konvallveien 1005 1035 1105 1135 1205 1235 1305 1320 1335 1350   05   20   35
 Haldenveien 45 1006 1036 1106 1136 1206 1236 1306 1321 1336 1351   06   21   36
 Morgenbøen 1008 1038 1108 1138 1208 1238 1308 1323 1338 1353   08   23   38
  
 Mandag - Fredag  
 Min            
 Hvervenmoen   30 1645 1700 1715 1730 1745 1800 1815 1845 1915 1945 2015 2045
 Hvervenmoveien   30 1645 1700 1715 1730 1745 1800 1815 1845 1915 1945 2015 2045
 Ringerike sykehus   31 1646 1701 1716 1731 1746 1801 1816 1846 1916 1946 2016 2046
 Ringerike sykehus E16   33 1648 1703 1718 1733 1748 1803 1818 1848 1918 1948 2018 2048
 Dalsbråten   34 1649 1704 1719 1734 1749 1804 1819 1849 1919 1949 2019 2049
 Eikli skole   35 1650 1705 1720 1735 1750 1805 1820 1850 1920 1950 2020 2050
 Storgata   36 1651 1706 1721 1736 1751 1806 1821 1851 1921 1951 2021 2051
 Hønefoss sentrum   41 1656 1711 1726 1741 1756 1811 1826 1856 1926 1956 2026 2056
 Riddergården   43 1658 1713 1728 1743 1758 1813 1828 1858 1928 1958 2028 2058
 Ullerålsgata   44 1659 1714 1729 1744 1759 1814 1829 1859 1929 1959 2029 2059
 Gullagata   45 1700 1715 1730 1745 1800 1815 1830 1900 1930 2000 2030 2100
 Regnorgården   46 1701 1716 1731 1746 1801 1816 1831 1901 1931 2001 2031 2101
 Lundveien   47 1702 1717 1732 1747 1802 1817 1832 1902 1932 2002 2032 2102
 Fossekallveien   48 1703 1718 1733 1748 1803 1818 1833 1903 1933 2003 2033 2103
 Krokenveien   49 1704 1719 1734 1749 1804 1819 1834 1904 1934 2004 2034 2104
 Konvallveien   50 1705 1720 1735 1750 1805 1820 1835 1905 1935 2005 2035 2105
 Haldenveien 45   51 1706 1721 1736 1751 1806 1821 1836 1906 1936 2006 2036 2106
 Morgenbøen   53 1708 1723 1738 1753 1808 1823 1838 1908 1938 2008 2038 2108
  
 Mandag - Fredag  
 Hvervenmoen 2145 2245                      
 Hvervenmoveien 2145 2245                      
 Ringerike sykehus 2146 2246                      
 Ringerike sykehus E16 2148 2248                      
 Dalsbråten 2149 2249                      
 Eikli skole 2150 2250                      
 Storgata 2151 2251                      
 Hønefoss sentrum 2156 2256                      
 Riddergården 2158 2258                      
 Ullerålsgata 2159 2259                      
 Gullagata 2200 2300                      
 Regnorgården 2201 2301                      
 Lundveien 2202 2302                      
 Fossekallveien 2203 2303                      
 Krokenveien 2204 2304                      
 Konvallveien 2205 2305                      
 Haldenveien 45 2206 2306                      
 Morgenbøen 2208 2308                      
  
 Lørdag  
     MinMin       
 Hvervenmoen 0815 0915 0945 1015   45   15 1945 2015 2045 2145 2245    
 Hvervenmoveien 0815 0915 0945 1015   45   15 1945 2015 2045 2145 2245    
 Ringerike sykehus 0816 0916 0946 1016   46   16 1946 2016 2046 2146 2246    
 Ringerike sykehus E16 0818 0918 0948 1018   48   18 1948 2018 2048 2148 2248    
 Dalsbråten 0819 0919 0949 1019   49   19 1949 2019 2049 2149 2249    
 Eikli skole 0820 0920 0950 1020   50   20 1950 2020 2050 2150 2250    
 Storgata 0821 0921 0951 1021   51   21 1951 2021 2051 2151 2251    
 Hønefoss sentrum 0826 0926 0956 1026   56   26 1956 2026 2056 2156 2256    
 Riddergården 0828 0928 0958 1028   58   28 1958 2028 2058 2158 2258    
 Ullerålsgata 0829 0929 0959 1029   59   29 1959 2029 2059 2159 2259    
 Gullagata 0830 0930 1000 1030   00   30 2000 2030 2100 2200 2300    
 Regnorgården 0831 0931 1001 1031   01   31 2001 2031 2101 2201 2301    
 Lundveien 0832 0932 1002 1032   02   32 2002 2032 2102 2202 2302    
 Fossekallveien 0833 0933 1003 1033   03   33 2003 2033 2103 2203 2303    
 Krokenveien 0834 0934 1004 1034   04   34 2004 2034 2104 2204 2304    
 Konvallveien 0835 0935 1005 1035   05   35 2005 2035 2105 2205 2305    
 Haldenveien 45 0836 0936 1006 1036   06   36 2006 2036 2106 2206 2306    
 Morgenbøen 0838 0938 1008 1038   08   38 2008 2038 2108 2208 2308    
             
 Søndag  
  Min           
 Hvervenmoen 1115   15 2215          
 Hvervenmoveien 1115   15 2215          
 Ringerike sykehus 1116   16 2216          
 Ringerike sykehus E16 1118   18 2218          
 Dalsbråten 1119   19 2219          
 Eikli skole 1120   20 2220          
 Storgata 1121   21 2221          
 Hønefoss sentrum 1126   26 2226          
 Riddergården 1128   28 2228          
 Ullerålsgata 1129   29 2229          
 Gullagata 1130   30 2230          
 Regnorgården 1131   31 2231          
 Lundveien 1132   32 2232          
 Fossekallveien 1133   33 2233          
 Krokenveien 1134   34 2234          
 Konvallveien 1135   35 2235          
 Haldenveien 45 1136   36 2236          
 Morgenbøen 1138   38 2238          

  *Ikke 26/3-28/3 18.

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no