51

 
 Drammen-Solbergelva-Mjøndalen
gjelder for tidsrommet 12.02.18-24.06.18
 

 12.02.18-28.03.18      

  
 Mandag - Fredag  
 Mjøndalen stasjon 0528 0558 0613 0628 0643 0658 0713 0728 0743 0758 0813 0828 0843
 Sandsgata 0532 0602 0617 0632 0647 0702 0717 0732 0747 0802 0817 0832 0847
 Krokstad skole 0533 0603 0618 0633 0648 0703 0718 0733 0748 0803 0818 0833 0848
 Kjøsterud allé 0533 0603 0618 0633 0648 0703 0718 0733 0748 0803 0818 0833 0848
 Eknes skole 0535 0605 0620 0635 0650 0705 0720 0735 0750 0805 0820 0835 0850
 Kalosjegata 0535 0605 0620 0635 0650 0705 0720 0735 0750 0805 0820 0835 0850
 Prestealleen 0535 0605 0620 0635 0650 0705 0720 0735 0750 0805 0820 0835 0850
 Ødegården Eknes 0536 0606 0621 0636 0651 0706 0721 0736 0751 0806 0821 0836 0851
 Stenseth 0538 0608 0623 0638 0653 0708 0723 0738 0753 0808 0823 0838 0853
 Nedre Eiker kirke 0538 0608 0623 0638 0653 0708 0723 0738 0753 0808 0823 0838 0853
 Henriksbakken 0539 0609 0624 0639 0654 0709 0724 0739 0754 0809 0824 0839 0854
 Fevang 0540 0610 0625 0640 0655 0710 0725 0740 0755 0810 0825 0840 0855
 Austad 0541 0611 0626 0641 0656 0711 0726 0741 0756 0811 0826 0841 0856
 Hågenstad 0541 0611 0626 0641 0656 0711 0726 0741 0756 0811 0826 0841 0856
 Solberg skole 0543 0613 0628 0643 0658 0713 0728 0743 0758 0813 0828 0843 0858
 Ulverud 0543 0613 0628 0643 0658 0713 0728 0743 0758 0813 0828 0843 0858
 Wøllo 0544 0614 0629 0644 0659 0714 0729 0744 0759 0814 0829 0844 0859
 Grøv 0545 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745 0800 0815 0830 0845 0900
 Vinnesbråtan 0546 0616 0631 0646 0701 0716 0731 0746 0801 0816 0831 0846 0901
 Drammen Travbane 0547 0617 0632 0647 0702 0717 0732 0747 0802 0817 0832 0847 0902
 Åssiden vgs. 0548 0618 0633 0648 0703 0718 0733 0748 0803 0818 0833 0848 0903
 Farmen 0549 0619 0634 0649 0704 0719 0734 0749 0804 0819 0834 0849 0904
 Vårveien 0551 0621 0636 0651 0706 0721 0736 0751 0806 0821 0836 0851 0906
 Store Landfall 0551 0621 0636 0651 0706 0721 0736 0751 0806 0821 0836 0851 0906
 Åslyveien 0551 0621 0636 0651 0706 0721 0736 0751 0806 0821 0836 0851 0906
 Bergliveien 0552 0622 0637 0652 0707 0722 0737 0752 0807 0822 0837 0852 0907
 Olaf Bergers vei 0552 0622 0637 0652 0707 0722 0737 0752 0807 0822 0837 0852 0907
 Bacheparken 0553 0623 0638 0653 0708 0723 0738 0753 0808 0823 0838 0853 0908
 Ørengata 0553 0623 0638 0653 0708 0723 0738 0753 0808 0823 0838 0853 0908
 Henrik Ibsens gate 0553 0623 0638 0653 0708 0723 0738 0753 0808 0823 0838 0853 0908
 Hamborgstrøm 0554 0624 0639 0654 0709 0724 0739 0754 0809 0824 0839 0854 0909
 Fylkeshuset 0555 0625 0640 0655 0710 0725 0740 0755 0810 0825 0840 0855 0910
 Drammen sykehus 0556 0626 0641 0656 0711 0726 0741 0756 0811 0826 0841 0856 0911
 Bragernes torg 0558 0628 0643 0658 0713 0728 0743 0758 0813 0828 0843 0858 0913
 Drammen busstasjon 0602 0632 0647 0702 0717 0732 0747 0802 0817 0832 0847 0902 0917
  
 Mandag - Fredag  
 Mjøndalen stasjon 0858 0913 0928 0943 0958 1028 1058 1128 1158 1228 1243 1258 1313
 Sandsgata 0902 0917 0932 0947 1002 1032 1102 1132 1202 1232 1247 1302 1317
 Krokstad skole 0903 0918 0933 0948 1003 1033 1103 1133 1203 1233 1248 1303 1318
 Kjøsterud allé 0903 0918 0933 0948 1003 1033 1103 1133 1203 1233 1248 1303 1318
 Eknes skole 0905 0920 0935 0950 1005 1035 1105 1135 1205 1235 1250 1305 1320
 Kalosjegata 0905 0920 0935 0950 1005 1035 1105 1135 1205 1235 1250 1305 1320
 Prestealleen 0905 0920 0935 0950 1005 1035 1105 1135 1205 1235 1250 1305 1320
 Ødegården Eknes 0906 0921 0936 0951 1006 1036 1106 1136 1206 1236 1251 1306 1321
 Stenseth 0908 0923 0938 0953 1008 1038 1108 1138 1208 1238 1253 1308 1323
 Nedre Eiker kirke 0908 0923 0938 0953 1008 1038 1108 1138 1208 1238 1253 1308 1323
 Henriksbakken 0909 0924 0939 0954 1009 1039 1109 1139 1209 1239 1254 1309 1324
 Fevang 0910 0925 0940 0955 1010 1040 1110 1140 1210 1240 1255 1310 1325
 Austad 0911 0926 0941 0956 1011 1041 1111 1141 1211 1241 1256 1311 1326
 Hågenstad 0911 0926 0941 0956 1011 1041 1111 1141 1211 1241 1256 1311 1326
 Solberg skole 0913 0928 0943 0958 1013 1043 1113 1143 1213 1243 1258 1313 1328
 Ulverud 0913 0928 0943 0958 1013 1043 1113 1143 1213 1243 1258 1313 1328
 Wøllo 0914 0929 0944 0959 1014 1044 1114 1144 1214 1244 1259 1314 1329
 Grøv 0915 0930 0945 1000 1015 1045 1115 1145 1215 1245 1300 1315 1330
 Vinnesbråtan 0916 0931 0946 1001 1016 1046 1116 1146 1216 1246 1301 1316 1331
 Drammen Travbane 0917 0932 0947 1002 1017 1047 1117 1147 1217 1247 1302 1317 1332
 Åssiden vgs. 0918 0933 0948 1003 1018 1048 1118 1148 1218 1248 1303 1318 1333
 Farmen 0919 0934 0949 1004 1019 1049 1119 1149 1219 1249 1304 1319 1334
 Vårveien 0921 0936 0951 1006 1021 1051 1121 1151 1221 1251 1306 1321 1336
 Store Landfall 0921 0936 0951 1006 1021 1051 1121 1151 1221 1251 1306 1321 1336
 Åslyveien 0921 0936 0951 1006 1021 1051 1121 1151 1221 1251 1306 1321 1336
 Bergliveien 0922 0937 0952 1007 1022 1052 1122 1152 1222 1252 1307 1322 1337
 Olaf Bergers vei 0922 0937 0952 1007 1022 1052 1122 1152 1222 1252 1307 1322 1337
 Bacheparken 0923 0938 0953 1008 1023 1053 1123 1153 1223 1253 1308 1323 1338
 Ørengata 0923 0938 0953 1008 1023 1053 1123 1153 1223 1253 1308 1323 1338
 Henrik Ibsens gate 0923 0938 0953 1008 1023 1053 1123 1153 1223 1253 1308 1323 1338
 Hamborgstrøm 0924 0939 0954 1009 1024 1054 1124 1154 1224 1254 1309 1324 1339
 Fylkeshuset 0925 0940 0955 1010 1025 1055 1125 1155 1225 1255 1310 1325 1340
 Drammen sykehus 0926 0941 0956 1011 1026 1056 1126 1156 1226 1256 1311 1326 1341
 Bragernes torg 0928 0943 0958 1013 1028 1058 1128 1158 1228 1258 1313 1328 1343
 Drammen busstasjon 0932 0947 1002 1017 1032 1102 1132 1202 1232 1302 1317 1332 1347
  
 Mandag - Fredag  
 MinMinMinMin      MinMin 
 Mjøndalen stasjon   28   43   58   13 1728 1743 1758 1813 1828 1858   28   58 2128
 Sandsgata   32   47   02   17 1732 1747 1802 1817 1832 1902   32   02 2132
 Krokstad skole   33   48   03   18 1733 1748 1803 1818 1833 1903   33   03 2133
 Kjøsterud allé   33   48   03   18 1733 1748 1803 1818 1833 1903   33   03 2133
 Eknes skole   35   50   05   20 1735 1750 1805 1820 1835 1905   35   05 2135
 Kalosjegata   35   50   05   20 1735 1750 1805 1820 1835 1905   35   05 2135
 Prestealleen   35   50   05   20 1735 1750 1805 1820 1835 1905   35   05 2135
 Ødegården Eknes   36   51   06   21 1736 1751 1806 1821 1836 1906   36   06 2136
 Stenseth   38   53   08   23 1738 1753 1808 1823 1838 1908   38   08 2138
 Nedre Eiker kirke   38   53   08   23 1738 1753 1808 1823 1838 1908   38   08 2138
 Henriksbakken   39   54   09   24 1739 1754 1809 1824 1839 1909   39   09 2139
 Fevang   40   55   10   25 1740 1755 1810 1825 1840 1910   40   10 2140
 Austad   41   56   11   26 1741 1756 1811 1826 1841 1911   41   11 2141
 Hågenstad   41   56   11   26 1741 1756 1811 1826 1841 1911   41   11 2141
 Solberg skole   43   58   13   28 1743 1758 1813 1828 1843 1913   43   13 2143
 Ulverud   43   58   13   28 1743 1758 1813 1828 1843 1913   43   13 2143
 Wøllo   44   59   14   29 1744 1759 1814 1829 1844 1914   44   14 2144
 Grøv   45   00   15   30 1745 1800 1815 1830 1845 1915   45   15 2145
 Vinnesbråtan   46   01   16   31 1746 1801 1816 1831 1846 1916   46   16 2146
 Drammen Travbane   47   02   17   32 1747 1802 1817 1832 1847 1917   47   17 2147
 Åssiden vgs.   48   03   18   33 1748 1803 1818 1833 1848 1918   48   18 2148
 Farmen   49   04   19   34 1749 1804 1819 1834 1849 1919   49   19 2149
 Vårveien   51   06   21   36 1751 1806 1821 1836 1851 1921   51   21 2151
 Store Landfall   51   06   21   36 1751 1806 1821 1836 1851 1921   51   21 2151
 Åslyveien   51   06   21   36 1751 1806 1821 1836 1851 1921   51   21 2151
 Bergliveien   52   07   22   37 1752 1807 1822 1837 1852 1922   52   22 2152
 Olaf Bergers vei   52   07   22   37 1752 1807 1822 1837 1852 1922   52   22 2152
 Bacheparken   53   08   23   38 1753 1808 1823 1838 1853 1923   53   23 2153
 Ørengata   53   08   23   38 1753 1808 1823 1838 1853 1923   53   23 2153
 Henrik Ibsens gate   53   08   23   38 1753 1808 1823 1838 1853 1923   53   23 2153
 Hamborgstrøm   54   09   24   39 1754 1809 1824 1839 1854 1924   54   24 2154
 Fylkeshuset   55   10   25   40 1755 1810 1825 1840 1855 1925   55   25 2155
 Drammen sykehus   56   11   26   41 1756 1811 1826 1841 1856 1926   56   26 2156
 Bragernes torg   58   13   28   43 1758 1813 1828 1843 1858 1928   58   28 2158
 Drammen busstasjon   02   17   32   47 1802 1817 1832 1847 1902 1932   02   32 2202
  
 Mandag - Fredag       Fr                  
 Mjøndalen stasjon 2158 2228 2328 . . .                  
 Sandsgata 2202 2232 2332 . . .                  
 Krokstad skole 2203 2233 2333 . . .                  
 Kjøsterud allé 2203 2233 2333 . . .                  
 Eknes skole 2205 2235 2335 . . .                  
 Kalosjegata 2205 2235 2335 . . .                  
 Prestealleen 2205 2235 2335 . . .                  
 Ødegården Eknes 2206 2236 2336 . . .                  
 Stenseth 2208 2238 2338 2353                  
 Nedre Eiker kirke 2208 2238 2338 2353                  
 Henriksbakken 2209 2239 2339 2354                  
 Fevang 2210 2240 2340 2355                  
 Austad 2211 2241 2341 2356                  
 Hågenstad 2211 2241 2341 2356                  
 Solberg skole 2213 2243 2343 2358                  
 Ulverud 2213 2243 2343 2358                  
 Wøllo 2214 2244 2344 2359                  
 Grøv 2215 2245 2345 0000                  
 Vinnesbråtan 2216 2246 2346 0001                  
 Drammen Travbane 2217 2247 2347 0002                  
 Åssiden vgs. 2218 2248 2348 0003                  
 Farmen 2219 2249 2349 0004                  
 Vårveien 2221 2251 2351 0006                  
 Store Landfall 2221 2251 2351 0006                  
 Åslyveien 2221 2251 2351 0006                  
 Bergliveien 2222 2252 2352 0007                  
 Olaf Bergers vei 2222 2252 2352 0007                  
 Bacheparken 2223 2253 2353 0008                  
 Ørengata 2223 2253 2353 0008                  
 Henrik Ibsens gate 2223 2253 2353 0008                  
 Hamborgstrøm 2224 2254 2354 0009                  
 Fylkeshuset 2225 2255 2355 0010                  
 Drammen sykehus 2226 2256 2356 0011                  
 Bragernes torg 2228 2258 2358 0013                  
 Drammen busstasjon 2232 2302 0002 0017                  
  
 Lørdag  
   MinMin   Min     
 Mjøndalen stasjon 0728 0758   28   58 1728 1758 1828   28 2328 . . .      
 Sandsgata 0732 0802   32   02 1732 1802 1832   32 2332 . . .      
 Krokstad skole 0733 0803   33   03 1733 1803 1833   33 2333 . . .      
 Kjøsterud allé 0733 0803   33   03 1733 1803 1833   33 2333 . . .      
 Eknes skole 0735 0805   35   05 1735 1805 1835   35 2335 . . .      
 Kalosjegata 0735 0805   35   05 1735 1805 1835   35 2335 . . .      
 Prestealleen 0735 0805   35   05 1735 1805 1835   35 2335 . . .      
 Ødegården Eknes 0736 0806   36   06 1736 1806 1836   36 2336 . . .      
 Stenseth 0738 0808   38   08 1738 1808 1838   38 2338 2353      
 Nedre Eiker kirke 0738 0808   38   08 1738 1808 1838   38 2338 2353      
 Henriksbakken 0739 0809   39   09 1739 1809 1839   39 2339 2354      
 Fevang 0740 0810   40   10 1740 1810 1840   40 2340 2355      
 Austad 0741 0811   41   11 1741 1811 1841   41 2341 2356      
 Hågenstad 0741 0811   41   11 1741 1811 1841   41 2341 2356      
 Solberg skole 0743 0813   43   13 1743 1813 1843   43 2343 2358      
 Ulverud 0743 0813   43   13 1743 1813 1843   43 2343 2358      
 Wøllo 0744 0814   44   14 1744 1814 1844   44 2344 2359      
 Grøv 0745 0815   45   15 1745 1815 1845   45 2345 0000      
 Vinnesbråtan 0746 0816   46   16 1746 1816 1846   46 2346 0001      
 Drammen Travbane 0747 0817   47   17 1747 1817 1847   47 2347 0002      
 Åssiden vgs. 0748 0818   48   18 1748 1818 1848   48 2348 0003      
 Farmen 0749 0819   49   19 1749 1819 1849   49 2349 0004      
 Vårveien 0751 0821   51   21 1751 1821 1851   51 2351 0006      
 Store Landfall 0751 0821   51   21 1751 1821 1851   51 2351 0006      
 Åslyveien 0751 0821   51   21 1751 1821 1851   51 2351 0006      
 Bergliveien 0752 0822   52   22 1752 1822 1852   52 2352 0007      
 Olaf Bergers vei 0752 0822   52   22 1752 1822 1852   52 2352 0007      
 Bacheparken 0753 0823   53   23 1753 1823 1853   53 2353 0008      
 Ørengata 0753 0823   53   23 1753 1823 1853   53 2353 0008      
 Henrik Ibsens gate 0753 0823   53   23 1753 1823 1853   53 2353 0008      
 Hamborgstrøm 0754 0824   54   24 1754 1824 1854   54 2354 0009      
 Fylkeshuset 0755 0825   55   25 1755 1825 1855   55 2355 0010      
 Drammen sykehus 0756 0826   56   26 1756 1826 1856   56 2356 0011      
 Bragernes torg 0758 0828   58   28 1758 1828 1858   58 2358 0013      
 Drammen busstasjon 0802 0832   02   32 1802 1832 1902   02 0002 0017      
             
 Søndag  
  Min           
 Mjøndalen stasjon 1128   28 2228          
 Sandsgata 1132   32 2232          
 Krokstad skole 1133   33 2233          
 Kjøsterud allé 1133   33 2233          
 Eknes skole 1135   35 2235          
 Kalosjegata 1135   35 2235          
 Prestealleen 1135   35 2235          
 Ødegården Eknes 1136   36 2236          
 Stenseth 1138   38 2238          
 Nedre Eiker kirke 1138   38 2238          
 Henriksbakken 1139   39 2239          
 Fevang 1140   40 2240          
 Austad 1141   41 2241          
 Hågenstad 1141   41 2241          
 Solberg skole 1143   43 2243          
 Ulverud 1143   43 2243          
 Wøllo 1144   44 2244          
 Grøv 1145   45 2245          
 Vinnesbråtan 1146   46 2246          
 Drammen Travbane 1147   47 2247          
 Åssiden vgs. 1148   48 2248          
 Farmen 1149   49 2249          
 Vårveien 1151   51 2251          
 Store Landfall 1151   51 2251          
 Åslyveien 1151   51 2251          
 Bergliveien 1152   52 2252          
 Olaf Bergers vei 1152   52 2252          
 Bacheparken 1153   53 2253          
 Ørengata 1153   53 2253          
 Henrik Ibsens gate 1153   53 2253          
 Hamborgstrøm 1154   54 2254          
 Fylkeshuset 1155   55 2255          
 Drammen sykehus 1156   56 2256          
 Bragernes torg 1158   58 2258          
 Drammen busstasjon 1202   02 2302          

  *Kjøres kun fredager (natt til lørdag).

 | = Stopper ikkeTi = Tirsdag Lø = LørdagS = Skoledag
 x = Stopper ved behovOn = Onsdag Sø = SøndagX = Unntatt
 - = Stopper uten tidsangivelseTo = Torsdag D = Daglig 
 Ma = MandagFr = Fredag H = Søndag og helligdag 
 Operatør: Brakar AS Tlf. 815 00 184
  http://www.brakar.no  e-post: firmapost@brakar.no